Biojätteistä bioetanolia

Toimialueeltamme (pl. Nurmijärvi) kerätyt biojätteet ohjattiin vuonna 2020 pääsääntöisesti Hämeenlinnassa Karanojalla toimivalle St1 Oy:n bioetanolia valmistavalle laitokselle. Siellä biojätteestä valmistetaan tislaamalla ajoneuvojen polttoaineena käytettävää etanolia. Bioetanolin valmistukseen käy kotitalouksien erilliskerätty ruokaperäinen biojäte. Nurmijärvellä kerätyt biojätteet ohjattiin Kekkilän kompostointilaitokselle, jossa biojätteestä jalostetaan tuore- ja maanparannuskompostia. Vuonna 2020 biojätettä toimitettiin hyödynnettäväksi yhteensä 8 279 tonnia.

Haravointijätettä ja muuta kompostoituvaa jätettä vastaanotettiin jätteidenkäsittelyalueilla yhteensä 6 867 tonnia. Kapulan ja Puolmatkan jätteidenkäsittelyalueilla vastaanotettu puutarhajäte aumakompostoitiin Kapulassa. Karanojan ja Lumikorven jätteidenkäsittelyalueilla vastaanotettu puutarhajäte toimitettiin kompostoitavaksi Rahkoilan maankaatopaikalle Hattulaan. Metsä-Tuomelan jätteidenkäsittelyalueella vastaanotettu puutarhajäte käsiteltiin Kekkilän kompostointilaitoksessa Metsä-Tuomelassa.