Pilaantuneet ja puhtaat maat

Kiertokapula vastaanottaa erilaatuisia maa-aineksia Kapulan ja Karanojan jätteidenkäsittelyalueilla ympäristölupien mukaisesti. Karanojan jätteidenkäsittelyalueelle vastaanotettiin vuonna 2020 sellaisia lievästi pilaantuneita maa-aineksia, jotka täyttävät PIMA (214/2007) asetuksen vaatimukset tavanomaisen jätteen kaatopaikalle vastaanotettaville pilaantuneille maille. Kapulaan vastaanotettiin öljyisten maa-ainesten kompostointikentälle öljyhiilivedyillä pilaantunutta maa-ainesta, jonka mineraaliöljypitoisuus on 1 000–20 000 mg/kg ka.

Alle VNa (214/2007) ylemmän ohjearvon lievästi pilaantuneet maa-ainekset hyödynnetään suoraan jätetäyttöalueiden peitto- ja rakennekerroksissa. Kompostoidut öljymaat hyödynnetään myös jätetäyttöalueen peitto- ja rakennekerroksissa, kun maa-aineksen mineraaliöljypitoisuus on laskenut alle 1 000 mg/kg.

Vuonna 2020 lievästi pilaantuneita maa-aineksia vastaanotettiin Karanojalle 38 010,10 tonnia. Maat käytetään Karanojan jätetäytön välipeittoon ja muotoiluun. Öljyllä pilaantuneita maita (pitoisuus 1 000–20 000 mg/kg) vastaanotettiin Kapulan öljymaakentälle 800,30 tonnia vuonna 2020. Käytössä olevan jätetäytön esipeittoon sekä muotoiluun vastaanotettiin puhtaita maita Hämeenlinnan Karanojalle ja Hyvinkään Kapulaan yhteensä 56 998,50 tonnia.