Ympäristökatsaus

Kiertokapulan viidellä jätteidenkäsittelyalueilla vastaanotetaan ja käsitellään monenlaisia jätteitä. Vastaanotettujen jätteiden hyötykäyttöaste on korkein mahdollinen 99 %, eli suurin osa jätteestä jatkaa matkaansa hyödynnettäväksi joko materiaalina tai energiana.

Ympäristöluvat ohjaavat toimintaamme

Jätteidenkäsittelyalueiden yhtenä päätavoitteena on, ettei niistä aiheudu haittaa ympäristölle pitkälläkään aikavälillä. Ympäristöluvat määrittävät tarkkaan Kiertokapulan toiminnan raamit. Näiltä sivuilta löydät vuoden 2020 ympäristöraportoinnin tietoja.

Jätteidenkäsittelyalueiden rakentamisen, hoidon ja valvonnan vaatimuksia ohjataan ympäristö- ja jätelainsäädännön avulla. Tavoitteena on mm. pinta- ja pohjaveden, maaperän sekä ilman pilaantumisen ehkäiseminen. Kaikilla Kiertokapulan jätteidenkäsittelyalueilla on omat, ympäristölupiin perustuvat ympäristöntarkkailuohjelmansa, joissa määritellään tarkasti, mitä kaikkea ja kuinka usein ympäristöstä mitataan ja seurataan.

Jätteidenkäsittelyalueiden tarkkailuohjelmat eroavat toisistaan joissain tapauksissa huomattavastikin mm. ympäristöluvan vaatimuksien, valvovan viranomaisen, alueen eri toimijoiden sekä käsittelyalueen erityisominaisuuksien vuoksi. Myös se, mitä toimintoja alueella on historian aikana ollut, vaikuttaa tarkkailuohjelmaan. Viranomaisten vaatiman ympäristöseurannan lisäksi seurantaa laajennetaan tarpeen mukaan. Seurantatulosten raportointi on tärkeä osa kokonaisuutta. Toimintaa valvovat alueelliset ELY-keskukset sekä kuntien ja kaupunkien ympäristöviranomaiset.

Tietoa jätteidenkäsittelyalueista

JätteidenkäsittelyalueKiertokapulan hallintaanPinta-alaLiikennemäärä/vuosiVastaanotetut jätteet
Kapula, Hyvinkää199329 ha72 577 autoa36 980 tonnia
Karanoja, Hämeenlinna199733 ha81 886 autoa152 811 tonnia
Puolmatka, Järvenpää20072,9 ha80 042 autoa39 859 tonnia
Lumikorpi, Valkeakoski20102,7 ha22 374 autoa4 982 tonnia
Metsä-Tuomela, Nurmijärvi20192,7 ha26 993 autoa9 268 tonnia