Kiertotaloustoimintojen kehittäminen

Kiertokapula Oy haluaa vahvistaa toiminta-alueensa kiertotaloustoimintaa ja oman toimintansa kautta tarjota muille kiertotalousyrittäjille synergiaetuja. Yhtiömme hallitsee ympäristölupien hankinnan ja ylläpidon sekä meillä on pitkä kehittämiskumppanuus mm. Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa.

Hämeenlinnan Karanojan kiertotalousalueen kehitystyö konkretisoitui syyskuussa 2021, kun aloitimme pienasiointialueen uudistamisprojektin. Projekti eteni yleissuunnitelmien tekemisellä ja rakennusinvestointien valmistelulla. Varsinainen rakentaminen alkoi vuoden 2022 alussa. Ensimmäiset rakennushankkeet kohdistuvat koko Karanojan aluetta palvelevaan hule- ja jätevesien hallintaan sekä ensimmäisen kiertotalouskentän rakentamiseen uudelle kiertotalousalueelle. Toiminnan alueella on suunniteltu käynnistyvän kesällä 2022.

Vuoden 2021 aikana käytiin useita keskusteluja yritysten kanssa, jotka ovat osoittaneet kiinnostusta sijoittua Karanojan kiertotalousalueelle. Konsepti on herättänyt kiinnostusta ja joulukuussa allekirjoitettiinkin Refeco Oy:n kanssa aiesopimus alueelle sijoittumisesta. Kiertotaloutta kohti pyritään myös Hyvinkään Kapulan alueella, jossa on varattu tontti tulevaa toimintaa varten. Hyvinkään alue on herättänyt merkittävästi yritysten kiinnostusta sijoittaa kiertotaloustoimintaa Kiertokapulan alueelle.  

Maapalveluiden liiketoiminta Kiertokapulassa on kehittynyt muutaman vuoden aikana merkittäväksi palveluksi niin omistajakunnille kuin muillekin toimijoille. Vuoden 2021 aikana toiminnan painopistettä siirrettiin vastaanottotoiminnoista omien alueiden ulkopuolella tehtävään toimintaan, joka siivitti maapalvelut ennätykselliseen liikevaihtoon. Vuoden lopulla terävöitetyn strategian mukaisesti maapalvelut jatkaa maankunnostuksen konsultointi- ja projektointipalveluiden kehittämistä. Lisäksi maa-ainesten kierrätystä pyritään kehittämällä nostamaan yhä vahvemmin tukemaan maa-ainesten vastaanottotoimintaa.