Biojätteet hyödyksi

Kiertokapulan toimialueelta (pl. Nurmijärvi) tammi-toukokuussa 2022 kerätyt biojätteet ohjattiin pääsääntöisesti Hämeenlinnassa Karanojalla toimivalle St1 Oy:n bioetanolia valmistavalle laitokselle. Siellä biojätteestä valmistettiin tislaamalla ajoneuvojen polttoaineena käytettävää etanolia. Nurmijärven biojätteet ohjattiin Kekkilä Oy:n kompostointilaitokselle, jossa biojätteestä jalostettiin tuore- ja maanparannuskompostia.

Biojätteen käsittelijät kilpailutettiin kevään 2022 aikana ja 1.6.2022 uusina käsittelijöinä aloittivat Kekkilä, Gasum ja Envor Oy. Aikaisemmin biojätteen käsittelystä vastannut St1 ei osallistunut kilpailutukseen. Kesäkuun alusta lähtien Hämeenlinnan, Hattulan, Janakkalan ja Valkeakosken biojätteet ohjattiin Envor Group Oy:n biokaasulaitokselle Forssaan. Hausjärven, Hyvinkään, Lopen, Mäntsälän ja Riihimäen biojätteet ohjattiin Gasum Oy:n biokaasulaitokselle Riihimäelle. Järvenpäässä, Keravalla, Nurmijärvellä ja Tuusulassa kerätyt biojätteet ohjattiin Kekkilän kompostointilaitokselle. Vuonna 2022 biojätettä toimitettiin hyödynnettäväksi yhteensä 8 001 tonnia (8 330 tonnia vuonna 2021).

Haravointijätettä ja muuta kompostoituvaa jätettä vastaanotettiin jätteidenkäsittelyalueilla yhteensä 9 014 tonnia (6 271 tonnia). Kapulan ja Puolmatkan jätteidenkäsittelyalueilla vastaanotettu puutarhajäte aumakompostoitiin Kapulassa. Karanojan ja Lumikorven jätteidenkäsittelyalueilla vastaanotettu puutarhajäte toimitettiin kompostoitavaksi Rahkoilan maankaatopaikalle Hattulaan. Metsä-Tuomelan jätteidenkäsittelyalueella vastaanotettu puutarhajäte käsiteltiin Kekkilän kompostointilaitoksessa Nurmijärvellä.