Vaaralliset jätteet ja sähkö- ja elektroniikkalaiteromut

Vaaralliset jätteet voivat aiheuttaa erityistä vaaraa terveydelle tai ympäristölle, minkä vuoksi on tärkeää käsitellä niitä huolellisesti ja toimittaa vaaralliset jätteet niille tarkoitettuihin vastaanottopaikkoihin. Sähkö- ja elektroniikkalaitteita ovat kaikki sähköllä, akulla tai paristolla toimivat laitteet. Kiertokapula tarjoaa sekä vaarallisille jätteille että sähkö- ja elektroniikkalaiteromuille (SE-romu) useita eri vastaanottopaikkoja. Myös näiden jätteiden materiaalit voidaan hyödyntää.

Vaarallisille jätteille monia eri vastaanottopaikkoja

Vaarallisia jätteitä ja sähkö- ja elektroniikkalaiteromua vastaanotetaan Kiertokapulan viidellä jätteidenkäsittelyalueella sekä lisäksi neljällä kunnan varikolla. Nämä kuntien ja Kiertokapulan yhdessä ylläpitämät varikot sijaitsevat Hausjärvellä, Lopella, Mäntsälässä ja Riihimäellä. Ns. tuottajayhteisöt noutavat keräyspisteisiin toimitetut SE-romut materiaalihyödyntämiseen, uusiokäyttöön sekä hyödynnettäviksi energiana tai loppusijoitukseen. Kiertokapula kerää vaarallisia jätteitä keräysautoilla. Viikkokeräysautot vastaanottavat vain vaarallisia jätteitä. Viikkokeräysten lisäksi Kiertokapula järjestää vuosittain jokaisen omistajakunnan alueella isomman vaarallisten jätteiden ja metalliromun keräystempauksen joko keväällä tai syksyllä.

Vuonna 2022 vaarallisia jätteitä vastaanotettiin 945 tonnia (1 000 tonnia vuonna 2021). Eniten vastaanotettiin maali-, lakka- ja liimajätettä. Vaaralliset jätteet toimitettiin käsiteltäviksi ja hyödynnettäviksi Fortumille. SE-romua vastaanotettiin vuonna 2022 yhteensä 1 924 tonnia (2 117 tonnia vuonna 2021).