Kiertotaloustoimintojen kehittäminen

Strategian mukaisesti Kiertokapulan palveluiden kulmakivi on lakisääteinen jätehuolto, mutta liiketoimintaa monipuolistetaan vastaamaan kiertotalouden tarpeita yhä paremmin. Omistajakunnille on toteutettu uusia palveluita, jotka laajentavat liiketoimintaa nykyisestä. Omistajakunnille on tehty esimerkiksi muutamia maankunnostusurakoita, joiden toteuttamiseen Kiertokapulassa on osaamista sekä mahdollisuus ottaa vastaan pilaantuneita maita. Lisäksi on toteutettu omistajakunnan vastuulle kuuluva maa-alueen siivousprojekti sekä toimittu asiantuntijana omistajakunnille heille kuuluvissa hankkeissa jätehuollon ja kaatopaikkavelvoitteiden huolehtimisessa. Näin Kiertokapula on pystynyt monipuolistamaan palvelutarjontaansa ja vahvistamaan asemaansa merkittävämpänä kiertotalouden toteuttajana toimialueellansa.

Kuten todettua, osa Kiertokapulan liiketoimintaa on eri tavalla pilaantuneiden maa-ainesten vastaanotto. Vuoden 2022 aikana tehtiin yhteistyötä muun muassa Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa, kun etsittiin ratkaisuja Kiertokapulan vastaanottamien pilaantuneiden maa-ainesten hyötykäyttöön. Tutkimustyötä tullaan jatkamaan tuttujen ja uusien yhteistyökumppaneiden kanssa.

Hämeenlinnassa sijaitsevaa Karanojan kiertotalousaluetta on kehitetty aktiivisesti vuodesta 2021 alkaen. Alueelle on valmistunut kuntalaisia ja pienyrityksiä palveleva uusi asiointialue, asiakkailla on mahdollisuus maksaa tai ilmoittaa tuomansa jäte-erä ennakkoon, koko aluetta palvelevaa vesi-infrastruktuuria on rakennettu lisää ja lisäksi on rakennettu uusi maa-ainesten käsittelykenttä.

Karanojan kiertotalousalueen lisäksi Hyvinkään Kapulan jätteidenkäsittelyalueella on aloitettu kiertotalousyrityksille soveltuvien tilojen suunnittelu. Kapulan nykyisellä alueella käynnistyy lisää yritystoimintaa vuonna 2023, mikäli ympäristölupa toiminnalle saadaan.  

Vuoden 2023 tavoitteena on sopia uusien toimitilojen rakentamisen aloittamisesta kiertotalousalueille. Yhteistyössä eri yritysten kanssa räätälöidään tilaratkaisuja, jotta uudenlaista kiertotalousliiketoimintaa voi syntyä sekä Karanojan että Kapulan alueille. Näin Kiertokapula toimii rakenteellisten kiertotalousratkaisujen toteuttajana. Kiertotalouden onnistumiseen tarvitaan vankkaa osaamista monelta eri osa-alueelta. Kiertokapulan monien vuosien kokemus ja osaaminen takaavat sen, että yhtiö voi toimia niin kiertotalouden keskeisenä edistäjänä kuin rakenteellisena mahdollistajanakin.