Viestintä ja neuvonta

Kiertokapulan omistajakunnat ovat osakassopimuksessaan antaneet jäteneuvonnan tehtävän Kiertokapulalle. Neuvonnan ja viestinnän sisältö muodostuu pääosin jätteen lajitteluvelvoitteista ja -ohjeista, ajankohtaisviestinnästä, jätteen keräys- ja vastaanottojärjestelyistä sekä muutoin kiinteistön jätehuollon järjestämisestä jätelain ja kunnan jätehuoltomääräysten mukaisesti. Neuvonnan tehtävänä on auttaa asukkaita heidän jätteisiinsä liittyvissä pulmissaan sekä kertoa ajankohtaisista ja tulevista jätehuollon muutoksista.

Viestinnän tavoitteet ja toiminta vuonna 2022

Kiertokapulan viestinnän tehtävä on tuoda yhtiön toimintaa tutuksi niin asiakkaille, omistajille kuin kaikille sidosryhmillekin. Viestintä tukee yhtiön strategisia tavoitteita ja yhtiön toiminnasta viestitään suunnitelmallisesti niin ulospäin kuin yhtiön sisällä.

Vuoden 2022 viestinnän keskiössä oli jätelain muutoksista viestiminen sekä yhtiön strategisten kärkihankkeiden eteneminen. Kärkihankkeisiin kuului mm.  jätehuollon perusmaksun käyttöönotto, joka toi asiakkaille useita muutoksia.
Veloituksetta vastaanotettavien jätejakeiden valikoima laajeni, eli muutaman jätejakeen sijasta nyt maksutta vastaanotettavia jakeita oli 19. Tämä muutos vaikutti myös jätteiden hinnoitteluun. Koska suurinta osaa jätteistä ei tarvinnut enää punnita, siirryttiin jätteidenkäsittelyalueilla tilavuusperusteiseen hinnoitteluun. Tästä laadittiin uusi asiointiopas ja pyrittiin löytämään hyviä esimerkkejä ja malleja sille, miten tilavuutta hahmotetaan. Tämä tueksi julkaistiin opasvideo ”Heitetään hyvästit punnitukselle” .

Alkuvuodesta toivotettiin myös Janakkalan kunta tervetulleeksi Kiertokapulan kaikkien palveluiden pariin. Kunnan viestinnän kanssa tehtiin sujuvaa yhteistyötä ja asiakkaat saatiin hyvin perehdytettyä toimintoihimme.

Jätehuollon kehittymiseen liittyvä uudistus oli myös verkkokaupan käyttöönottaminen Karanojan pienasiointialueella. Siitä laadittiin opasvideo, ja videon tueksi julkaistiin nettiin sekä printtiin opastukset alueella asioimisesta. Karanojan pienasiointialueen ensimmäinen osio avattiin kesäkuussa 2022.

Kevät toi vielä tullessaan yhden muutoksen asiakkaillemme. Muutos liittyi biojätteen pakkaamistapoihin. Biojätteen käsittelijät kilpailutettiin keväällä, eikä aiempi yhteistyökumppani osallistunut enää kilpailutukseen. Uusiksi yhteistyötahoiksi valikoituivat Kekkilä, Gasum ja Envor Oy.  Yhteistyökumppaneiden käsittelyprosessit vaikuttivat siihen, miten biojäte kotona voidaan pakata, eli nyt koko toimialueella tulee pakkaukseen käyttää paperipussia.

Vuoden aikana valmistauduttiin myös Nurmijärven kunnan liittymiseen eli suunniteltiin ennakkotiedotusta sekä asiakastilaisuuksia uusille asiakkaillemme.

Asiakaskokemuksen kehittämisen jatkumona syksyllä toteutettiin asiakastyytyväisyyskysely. Tutkimuksen vastaukset kerättiin internetpaneelissa sekä Kiertokapulan kanavissa jaetulla yleislinkillä syyskuussa 2022. Kohderyhmänä olivat Kiertokapulan toiminta-alueella asuvat taloudet (asuinmuotoina kerrostalo, rivitalo, paritalo, omakotitalo). Vastauksia saatiin yhteensä 866. Asiakkaamme ovat Kiertokapulan toimintaan tyytyväisiä, sillä saimme asiakastyytyväisyyden kokonaisarvosanaksi 8,0.

Asiakaslehtemme Tietokapula ilmestyi keväällä perinteisenä asiakaslehtenä, mutta loppuvuodesta julkaisimme lehden vuosikalenterin muodossa. Tällä enteiltiin jo tulevaa juhlavuotta, eli Kiertokapulan 30-vuotista taivalta juhlitaan vuonna 2023.

Lehti ja kalenteri jaettiin julkisena tiedotteena toimialueemme jokaiseen talouteen.

Neuvontaa ja ympäristökoulutusta – kierrätyskoutsauksesta kompostointiin

Jäteneuvonnan ja ympäristökasvatuksen järjestäminen on Kiertokapulan lakisääteinen palvelutehtävä. Neuvonnalla kannustetaan asukkaita kestävään kuluttamiseen, jätteen määrän vähentämiseen ja tehokkaaseen jätteiden lajitteluun. Ympäristö- ja lajitteluneuvontaa annettiin puhelimitse, sähköpostilla, uutiskirjeillä, sosiaalisessa mediassa ja chat-palvelussa. Uutiskirjeiden tilaajamäärät saatiin hienoiseen nousuun.

Monikanavaista neuvontaa kehitettiin ”Kierrätyskoutsin kestävyys- ja vauhtitreeneillä”, jossa lajittelutreeniin yhdistettiin myös liikunnallinen puoli. Treenejä testattiin mm. salibandyjunioreiden kanssa.

Yhteistyössä Suomen Kiertovoima ry:n eli KIVOn kanssa valmisteltiin pohjoismaisten jätekuvakkeiden eli piktogrammien käyttöönottoa.

Koko toimialueen nelosluokkalaisille suunnattu Jäteselviytyjät -kilpailu  johdatti kilpailijat tekstiilien maailmaan. Kisassa pohdittiin tekstiilien valmistamista, niiden hankkimista ja  ympäristöystävällistä käyttöä sekä kierrätystä.

Kaikille asiakkaille suunnattu  kompostointikoulutus sai myös suuren suosion.

Ympäristökasvatuksellisen vierailukeskuksen suunnittelun tueksi tehtiin kaksikin hankehakua eri yhteistyökumppaneiden kanssa, mutta harmillisesti ne eivät johtaneet myönteisiin rahoituspäätöksiin. Vierailukeskuksen suunnittelu kuitenkin lähti konkreettisesti edistymään yhtiön investointiohjelmaan kirjatun Karanojan vanhan toimistorakennuksen saneeraussuunnittelun myötä.

Viestintä ja neuvonta lukuina vuonna 2022 (suluissa vuoden 2021 luvut)

tietokapula
sosiaalinen media
nettisivuilla
media
uutiskirjeitä
vierailuja
kanavat
selviytyjat