Rehakan jätteidenkäsittelyalue, Janakkala

Rehakan jätteidenkäsittelyalueella Janakkalassa ei ole Kiertokapulalla tällä hetkellä jätteidenkäsittelytoimintaa. Alue on sijoitettu vanhan kaatopaikan päälle, jossa ei ole nykylainsäädännön mukaisia pohja- tai pintarakenteita.

Alueelle valmistui vuonna 2022 kenttätilaa sekä hulevesialtaita. Alueen ympäristöarvoja tarkkaillaan yhteistyössä Janakkalan kunnan kanssa. Vesientarkkailu tehdään osallistumalla Janakkalan kunnan vanhan kaatopaikan tarkkailuun, ja tarkkailun suorittaa KVVY Tutkimus Oy.