Biojätteet hyödyksi

Hämeenlinnan, Hattulan, Janakkalan ja Valkeakosken biojätteet ohjattiin Envor Group Oy:n biokaasulaitokselle Forssaan. Hausjärven, Hyvinkään, Lopen, Mäntsälän ja Riihimäen biojätteet ohjattiin Gasum Oy:n biokaasulaitokselle Riihimäelle. Järvenpäässä, Keravalla, Nurmijärvellä ja Tuusulassa kerätyt biojätteet ohjattiin Kekkilän kompostointilaitokselle Nurmijärvelle. Vuonna 2023 biojätettä toimitettiin hyödynnettäväksi yhteensä 8 047 tonnia (8 001 tonnia vuonna 2022).

Haravointijätettä ja muuta kompostoituvaa jätettä vastaanotettiin jätteidenkäsittelyalueilla yhteensä 6 947 tonnia (9 014 tonnia). Kapulan ja Puolmatkan jätteidenkäsittelyalueilla vastaanotettu puutarhajäte aumakompostoitiin Kapulassa. Karanojan ja Lumikorven jätteidenkäsittelyalueilla vastaanotettu puutarhajäte toimitettiin kompostoitavaksi Rahkoilan maankaatopaikalle Hattulaan. Metsä-Tuomelan jätteidenkäsittelyalueella vastaanotettu puutarhajäte käsiteltiin Kekkilän kompostointilaitoksessa Nurmijärvellä.