Kiertotaloustoimintojen kehittäminen

Kiertokapulan strateginen tavoite on olla vahva kiertotaloudessa. Tätä tavoitetta toteutetaan muun muassa rakenteellisten kiertotalousratkaisuiden ja yhteistyöverkoston kautta.

Vuonna 2023 kiertotalouden edistäminen toteutui kahden merkittävän kiertotalousyrityksen jalkautumisella Karanojan kiertotalousalueelle.

Kesäkuun alusta PUHI Oy on toiminut Karanojan kiertotalousalueella rakentaen tuotantomittakaavan biohiilituotantoa. Säännöllisen tuotannon ajoitusta on suunniteltu alkukesään 2024.

Lisäksi vuoden aikana solmittiin vuokrasopimus Ecointellect Oy:n kanssa. Ecointellect Oy:lle rakennetut toimitilat luovutettiin heidän käyttöönsä vuodenvaihteessa. Yritys valmistaa maanstabilointiaineita kiertotalousmateriaaleista ja sen tuotanto on suunniteltu alkavaksi kevään 2024 aikana.

Karanojan kiertotalousalueelle valmistui myös noin yhden hehtaarin kenttäalue vuokrattavaksi kiertotaloustoimintaan. Kenttäalue mahdollistaa nopean liiketoiminnan aloittamisen siihen sijoittuvalle yritykselle, jolla on valmis liiketoimintakonsepti, mutta rakenteellinen ratkaisu toiminnalle puuttuu. Kiertotalouden periaatteita on tavoiteltu oman toiminnan osalta myös muutamilla hankkeilla.

Olemme kehittäneet toimintatapoja vastaanotetun purkubetonin hyödyntämiseen ja tutkineet sen jalostamista rakennustuotteeksi, jolla voi maanrakennuksessa korvata neitseellisiä materiaaleja joko omassa käytössämme tai alueemme ulkopuolella.

Lisäksi olemme kehittäneet prosessia, jolla vastaanottamamme maa-ainekset saataisiin niin ikään muokattua kierrätyskelpoiseksi aineeksi ja hyödynnettyä rakennushankkeissa. Molemmissa hankkeissa olemme saavuttaneet edistysaskelia, vaikka toiminta onkin vielä alkutekijöissään.