Toimintapolitiikan ympäristönäkökulmat

Kiertokapulan toimintapolitiikka huomioi ympäristönäkökulmat seuraavasti:

Sitoudumme noudattamaan lainsäädännön ja muiden velvoitteiden vaatimuksia sekä jatkuvaan toiminnan parantamiseen. Sitoudumme ympäristönsuojelun tason jatkuvaan tarkkailuun ja parantamiseen sekä ympäristön pilaantumisen ehkäisyyn.

Ympäristöasiat kuuluvat perehdytysprosessiimme. Ohjeistamme ja koulutamme henkilöstön työtehtävien mukaan määräytyvällä tasolla. Annamme toimintoihimme liittyvää ja jätelakiin perustuvaa neuvontaa sekä viestimme ympäristöasioistamme eri kohderyhmille.

Tarkkailemme jatkuvasti toiminnastamme aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Sitoudumme vähentämään ympäristöhaittoja ympäristöjärjestelmämme mukaisesti ja huomioimme tämän toimintojemme kehittämisessä sekä investointien suunnittelussa. Tämän varmistaaksemme toteutamme ympäristöohjelmaa ja katselmoimme toimintamme vuosittain sekä sisäisissä että ulkoisissa auditoinneissa.