Toimintajärjestelmä

Kiertokapulan toiminnan kehittäminen ja sen taso varmistetaan toimintajärjestelmällä. Kiertokapulalla on käytössään ISO 45001 työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä, ISO 9001 laatujärjestelmä ja ISO 14001 ympäristöjärjestelmä. Sertifioidut järjestelmät varmistavat ja osoittavat toiminnan tason myös tärkeille sidosryhmillemme.

Toimintajärjestelmä kattaa koko toimintamme sisältäen kaikkien toimipisteiden toiminnot, kuntaurakat sekä kaikki tarjottavat palvelut. Mukaan kuuluvat myös toiminnan toteuttamiseen liittyvät yhteistyökumppanuudet.

Toimintapolitiikkamme on lupaus turvallisuus-, laatu-, ympäristöasioiden hoitamisesta arvojemme mukaisesti. Toimintajärjestelmän standardinmukaisuus ja toiminnan jatkuva parantaminen todennetaan vuosittain ulkoisella auditoinnilla.

Toimintajärjestelmätyö tähtää koko henkilöstön osallistavaan, toiminnan jatkuvaan parantamiseen, johon myös johto on sitoutunut. Työturvallisuus niin oman henkilöstön kuin sidosryhmien toiminnassa, asiakastyytyväisyyden parantaminen ja ympäristövaikutusten hallinta sekä toiminnan vastuullisuus ovat aktiivisesti mukana kaikessa tekemisessä.