Rehakan jätteidenkäsittelyalue, Janakkala

Rehakan jätteidenkäsittelyalueella Janakkalassa ei ole Kiertokapulalla tällä hetkellä jätteidenkäsittelytoimintaa.

Alueelle valmistui vuonna 2022 kenttätilaa sekä hulevesialtaita. Vesientarkkailu tehdään osallistumalla Janakkalan kunnan vanhan kaatopaikan tarkkailuun, ja tarkkailun suorittaa KVVY Tutkimus Oy.