Biojätteistä bioetanolia

Toimialueeltamme (pl. Nurmijärvi) kerätyt biojätteet ohjattiin pääsääntöisesti Hämeenlinnassa Karanojalla toimivalle St1 Oy:n bioetanolia valmistavalle laitokselle, jossa biojätteestä valmistetaan tislaamalla ajoneuvojen polttoaineena käytettävää etanolia. Nurmijärvellä kerätyt biojätteet ohjattiin Kekkilän kompostointilaitokselle, jossa biojätteestä jalostetaan tuore- ja maanparannuskompostia.

Biojätettä toimitettiin hyödynnettäväksi vuonna 2021 yhteensä 8 330 tonnia (8 279 tonnia vuonna 2020).

Hyvinkään Kapulan ja Järvenpään Puolmatkan jätteidenkäsittelyalueilla vastaanotettu puutarhajäte aumakompostoitiin Kapulassa. Hämeenlinnan Karanojan ja Valkeakosken Lumikorven jätteidenkäsittelyalueilla vastaanotettu puutarhajäte toimitettiin kompostoitavaksi Rahkoilan maankaatopaikalle Hattulaan. Nurmijärven Metsä-Tuomelan jätteidenkäsittelyalueella vastaanotettu puutarhajäte käsiteltiin Kekkilän kompostointilaitoksessa Nurmijärvellä.

Haravointijätettä ja muuta kompostoituvaa jätettä vastaanotettiin jätteidenkäsittelyalueilla yhteensä 6 271 (6 867) tonnia.