Vuosikatsaus 2023

Mikko

Toimitusjohtajan katsaus

Otsikko vuodelle 2023

Maailman muuttuessa yhä enemmän, korostuu myös kiertotalouden merkitys. Jätehuollon lisäksi yhtiömme edistää muillakin keinoilla luonnonvarojen kestävää käyttöä. Paikkamme arvoketjussa on muuttunut ja toimintamme vastuullisten ympäristötekojen tekijänä vahvistunut.

Kiertokapulan vastaanottamien jätteiden hyötykäyttöaste 99%

Energiahyödyntäminen, 86 598 t
Materiaalihyödyntäminen, 26 901 t
Bioetanoli, biokaasu, 8 001 t
Loppusijoitus, 1 799 t

Jätteidenkäsittelyalueille vastaanotetut jätejakeet, 321 751 t

Yhdyskuntajäte, 52 016 t
Puhtaat ja lievästi pilaantuneet maat, 205 951 t
Rakennus- ja energiajäte, 4 959 t
Betoni, tiili, asfaltti, 12 148 t
Puhdas puu ja purkupuu, 10 746 t
Risut, haravointijäte, kannot, 15 437 t
Rejektit, 8 102 t
Loppusijoitettava jäte, 1 829 t
Muut jätteet, 10 564 t *
* Muut jätteet = biojäte, metalli, lasi, kyllästetty puu, pahvi, ajoneuvojen renkaat, romuajoneuvot, loppusijoitettava jäte, sähkö- ja elektroniikkalaiteromu sekä vaarallinen jäte

Liikevaihdon kehitys (M€)

Kiertokapula yhtiönä

Vastuullisia ympäristötekoja

Kiertokapula Oy:n strategia edistää rohkeasti hyvää ja turvallista ympäristön tilaa, toimivia kiertotalouden palveluja ja uutta innovatiivista liiketoimintaa. Strategia nostaa esiin kestävän kehityksen ja sen edistämisen.

Toimintapolitiikan ympäristönäkökulmat

Kiertotaloustoimintojen kehittäminen

Toimintajärjestelmä

Henkilöstö voimavarana

Kiertokapulan hallitus

Kiertokapula pähkinänkuoressa

Tuotamme kuntalaisten jätehuoltopalvelut tehokkaasti ja vastuullisesti. Edistämme kiertotaloutta vastuullisilla ympäristöteoilla yhteistyökumppaniemme kanssa. Toimintamme kulmakiviä ovat tyytyväinen asiakas, hyvä ympäristö sekä osaava ja hyvinvoiva henkilöstö. Strategiassamme korostuvat aloitteellinen kehittäminen ja monipuolisten yhteistyöverkostojen luominen. Kestävä kehitys ja sen edistäminen ovat merkittävä osa toimintaamme. 

Palvelut kuntalaisille

Omistajakuntien jätehuolto vastuullamme

Jätteiden keräys- ja kuljetusurakoiden suunnittelussa ja kilpailutuksessa huomioidaan kuljetusten hiilijalanjälki ja urakoissa vaaditaan pääosin uusiutuvien polttoaineiden käyttöä.

Viestintä ja neuvonta

Uudistuksista viestintää uudistunein keinoin

Kiertokapulan viestinnän tehtävä on tuoda yhtiön toimintaa tutuksi niin asiakkaille, omistajille kuin kaikille sidosryhmillekin. Vuoden 2022 viestinnän keskiössä oli jätelain muutoksista viestiminen sekä yhtiön strategisten kärkihankkeiden eteneminen.

Jätteen tie

Jätteidenkäsittelyalueille vastaanotettiin 321 751 tonnia jätteitä

Vastaanotamme viidellä jätteidenkäsittelyalueella lähes kaikkia yksityisiltä kuntalaisilta syntyviä jätejakeita sekä kaupan ja teollisuuden yhdyskunta- ja rakennusjätettä. Jätteidenkäsittelyalueet sijaitsevat Järvenpäässä, Hyvinkäällä, Hämeenlinnassa, Nurmijärvellä ja Valkeakoskella. 

Jätteiden materiaali- ja energiahyötykäyttö

Biojätteet hyödyksi

Pilaantuneet ja puhtaat maat

Vaaralliset jätteet ja sähkö- ja elektroniikkalaiteromu

Ympäristökatsaus

Toimintaa ohjaavat ympäristö- ja jätelainsäädäntö

Jätteidenkäsittelyalueiden yhtenä päätavoitteena on, ettei niistä aiheudu haittaa ympäristölle pitkälläkään aikavälillä. Jätteidenkäsittelyalueiden rakentamisen, hoidon ja valvonnan vaatimuksia ohjataan ympäristö- ja jätelainsäädännön avulla. Tavoitteena on mm. pinta- ja pohjaveden, maaperän sekä ilman pilaantumisen ehkäiseminen.

Yhteydenotot ja tiedustelut

 MIKKO KOIVULEHTO

Toimitusjohtaja
puh. 050 568 8422
mikko.koivulehto@kiertokapula.fi