Jätteen tie

Kiertokapula vastaanottaa viidellä jätteidenkäsittelyalueella lähes kaikkia yksityisiltä kuntalaisilta syntyviä jätejakeita sekä kaupan ja teollisuuden yhdyskunta- ja rakennusjätettä. Vastaanotettujen jätteiden hyötykäyttöaste on 99%, eli suurin osa jätteestä jatkaa matkaansa hyödynnettäväksi joko materiaalina tai energiana.

Jätteidenkäsittelyalueet sijaitsevat Järvenpäässä, Hyvinkäällä, Hämeenlinnassa, Nurmijärvellä ja Valkeakoskella. Jätteet käsitellään joko jätteidenkäsittelyalueilla tai ohjataan eteenpäin käsiteltäviksi ja hyödynnettäviksi materiaalina tai energiana. Lisäksi osakaskuntamme ovat sopineet Kiertokapulan kanssa jätteenkuljetuksen järjestämisestä, jolloin hoidamme koko jätehuollon prosessin aina jätekuljetusten kilpailuttamisesta sopimuksiin, asiakaspalveluun ja laskutukseen.

Kiertokapulan vastaanottamien jätteiden määrä väheni vuodesta 2022 reilut 100 000 tonnia. Muutos johtuu paljolti rakentamisen vähentymisestä, jolloin Kiertokapulalle toimitettiin huomattavasti vähemmän maamassoja. Vuonna 2022 tilanne taas oli päinvastainen maapalveluidemme osalta. Niin ikään myös rejektien ja loppusijoitettavan jätteen määrä väheni. Lisäksi yhdyskuntajätteen vastaanottomäärät ovat laskusuunnassa.

Tarkempiin lukuihin voi tutustua vasemman puoleisesta valikosta ja etusivun graafeista.