Historia

1993

Perustaminen

Kiertokapula Oy täytti 30 vuotta 1.2.2023. Yhtiö on ollut monissa kunnallisen jätehuollon kehityshankkeissa edelläkävijänä Suomessa. Aloittaessamme vastaavanlainen kuntien omistama jätehuoltoyhtiö löytyi vain Pietarsaaresta. Toimintamalleja ei ollut, vaan niitä kehitettiin.

30 vuoden aikana jäte on muuttunut halutuksi materiaaliksi, käsittelymenetelmät ovat kehittyneet ja lait muuttuneet. Tässä kehityksessä olemme olleet yhteistyökumppaniemme kanssa uranuurtajia: Fortumin (silloinen Ekokem) jätevoimala oli maan ensimmäinen yhdyskuntajätettä hyödyntävä laitos ja St1:n Bionolix-laitos maailman ensimmäinen yhdyskuntabiojätettä hyödyntävä laitos, jossa etanolia valmistettiin erilliskerätystä biojätteestä.

1990-luku

Ensimmäinen vuosikymmen

Ensimmäisenä toimitusjohtajana toimi Matti Lahtinen. Kiertokapulan toiminta alkoi Hyvinkään Kapulassa, jossa otettiin käyttöön myös Suomen ensimmäinen biokaasupumppaamo ja kaasugeneraattori vuonna 1994. Seuraavana vuonna perustettiin Hyötykapula Oy huolehtimaan hyödynnettävien jätejakeiden, kuten kompostoinnin lopputuotteen, jalostamisesta. Biojätteen erilliskeräys käynnistyi Hyvinkäällä ja Riihimäellä ensimmäisenä alueen kunnista.

Tuusula liittyi vuonna 1996 yhtiön osakkaaksi ja vuonna 1997 liittyivät Hämeenlinna, Valkeakoski, Janakkala, Hattula, Lammi, Hauho, Kalvola, Renko, Tuulos sekä Uudeltamaalta Järvenpään kaupunki ja vuoden 1998 alussa Keravan kaupunki.

Seuraavina vuosina käynnistyi uusien määräysten mukainen bio- ja kuivajätteen syntypaikkalajittelu ja Hämeenlinnan Karanojalle valmistui optinen erottelulaitos mustille ja vaaleille jätepusseille. Vaaleat oli tarkoitettu sekajätteelle ja mustat biojätteelle.
Kaatopaikkakaasujen talteenottojärjestelmä otettiin käyttöön Karanojalla vuonna 2001.

2000-luku

Toinen vuosikymmen

Vuonna 2003 yhtiön toimitusjohtaja aloitti Kari Mäkinen. Ensimmäinen asiakaslehti, Tietokapula, ilmestyi samana vuonna. Kiertokapula ja Ekokem (nyk. Fortum) allekirjoittivat 2005 sopimuksen asumisessa syntyvien jätteiden poltosta ja energiahyödyntämisestä. Optinen erottelulaitos Karanojalla lakkautettiin.
Ensimmäiset kuormat yhdyskuntajätteitä poltettiin Riihimäellä vuonna 2007.

Vuonna 2009 solmittiin yhteistyösopimus St1 Biofuelsin (nyk. St1 Renewable Energy Oy) kanssa ja Hämeenlinnan Bionolix-tehtaan rakennustyöt aloitettiin. Tehdas vihittiin käyttöön vuonna 2010 ja biojätetoimitukset tehtaalle aloitettiin.

Vuoteen 2012 mennessä Hyvinkää, Mäntsälä, Lopen haja-asutusalue, Hausjärvi ja Riihimäki olivat siirtäneet jätehuollon järjestämisen Kiertokapulan vastuulle. Samana vuonna valittiin ensimmäinen toimialueen jätelautakunta, joka kokoontui ensimmäistä kertaa.

2010-luku

Kolmas vuosikymmen

Vuonna 2013 tiivistettiin yhteistyötä Fortumin kanssa siten, että Fortum järjesti Kiertokapulan alueella vaarallisten jätteiden vuosittaiset kuntakeräykset, viikkokeräykset sekä vaarallisten jätteiden noudon Kiertokapulan jätteidenkäsittelyalueilta ja kuntien varikoilta.

Vuonna 2014 Hyvinkään Kapulassa aloitettiin puhtaiden maiden vastaanotto. Yhtiön palvelutarjontaa lisättiin ottamalla käyttöön vaihtolavapalvelu koko toimialueella.

Vuonna 2015 Keravan jätehuolto siirtyi Keravan kaupunkitekniikalta Kiertokapulan hoidettavaksi.
Asiakasnetti otettiin käyttöön helpottamaan asiakkaiden jätehuoltoasioiden hoitamista. Lisäksi verkkosivuilla avattiin chat, jossa asiakkaat saivat kysyä jätehuoltoon liittyviä asioita ympäristökouluttajiltamme.

Vuonna 2016 orgaanisen jätteen kaatopaikkaamiskielto astui voimaan. Kiertokapula oli jo ennakoivasti varautunut muutokseen ja järjestänyt jätteenkäsittelyn vaatimusten mukaiseksi. Pakkausjätteen aluekeräyksen vastuu siirtyi tuottajille. Lisäksi uudet jätehuoltomääräykset toivat muutoksia: vähintään viiden asuinhuoneiston kiinteistöillä biojäte ja kartonkipakkausjäte piti taaja-asutusalueella lajitella omiin jäteastioihin.

Vuonna 2017 Kiertokapula aloitti Järvenpään kaupungin, Riihimäen kaupungin haja-asutusalueen sekä Tuusulan ja Lopen kunnan jätehuoltoa.

Suomalaisen Työn Liitto myönsi Kiertokapulalle Yhteiskunnallinen yritys -merkin.

Vuonna 2018 Kiertokapula kilpailutti Hattulan ja Hämeenlinnan alueen kotitalouksien jätteenkuljetuksen. Jätteenkuljetus siirtyi Kiertokapulan vastuulle kahdessa osassa, ensin syksyn 2018 aikana ja sitten kevään 2019 aikana.
Ympäristökasvatusaiheinen Jäteselviytyjät-kilpailu täytti 10 vuotta.

Vuonna 2019 Nurmijärven kunta liittyi Kiertokapulan osakkaaksi ja Metsä-Tuomelan jätteidenkäsittelyalue siirtyi Kiertokapulalle. Kiertokapula perusti ensimmäisen yhteisyrityksen Tehokierto Oy:n yhdessä Destacleanin kanssa. Viestintää ja neuvontaa vahvistettiin ottamalla sosiaalinen media käyttöön. Yhtiön toimitusjohtajan aloitti Mikko Koivulehto Kari Mäkisen siirryttyä eläkkeelle.

2020-luku

Neljäs vuosikymmen

Vuonna 2020 jätelautakunta päätti uudesta jätehuollon palvelutasosta ja sen myötä päätettiin jätehuollon perusmaksun käyttöönotosta. Korona-pandemia loi yllättävän vaikutuksensa jätehuoltoon ja keväällä 2020 jätteidenkäsittelyalueiden kävijämäärät kasvoivat roimasti. Kiertokapulan toteuttama lakisääteinen ympäristökasvatus teki digiloikan, kun luennot ja muut tilaisuudet siirtyivät verkkoon.
Jätehuoltomääräyksiä päivitettiin ja pakkausjätteiden keräysvelvoitteet kiristyivät. Viestintää ja neuvontaa tehostettiin uusilla somekanavilla (Instagram ja LinkedIn).

Vuonna 2021 aloitettiin muovipakkausten keräys Kiertokapulan toimialueella vähintään viiden huoneiston asuinkiinteistöillä. Tämän lisäksi Valkeakoskella aloitettiin monilokerokeräys. Myös poistotekstiilin keräystä pilotointiin Hämeenlinnassa ja Valkeakoskella.

Nurmijärven kunnan kanssa tehtiin sopimus jätekuljetusten (seka-, kuiva- ja biojätteiden sekä muovipakkausten keräyksen) siirtymisestä Kiertokapulan hallintaan. Se merkitsi myös sitä, että vuodesta 2023 alkaen Kiertokapula vastaa kaikissa omistajakunnissaan em. jätejakeiden kuljetuksista.

Kiertokapula käynnisti historiansa suurimman investointiohjelman, joka koskee vanhojen kaatopaikkojen kunnostamista ja lupavelvoitteisiin liittyviä investointeja sekä jäteasemaverkoston laajentamista ja palvelutason nostamista.

Koko yhteiskuntaa haastanut koronapandemia muokkasi Kiertokapulan työ- ja toimintakulttuuria, kun osa henkilöstöstä siirtyi etätöihin.

Vuonna 2022 paljon keskustelua herättänyt jätehuollon perusmaksu otettiin käyttöön.

Hinnoittelu muuttui jätteidenkäsittelyalueilla painoperusteisesta tilavuusperusteiseksi.  Keväällä 2022 Hämeenlinnan Karanojalla avattiin uusi lavakaarialue, joka mahdollisti myös verkkoasioinnin. Jätekuormat voi ilmoittaa ennakkoon verkkokaupassa ja se puolestaan mahdollistaa joustavamman asioinnin.

Kiertokapula aloitti Janakkalan kunnassa seka-, kuiva- ja biojätteen keräyksen. Keväällä 2022 biojätteen käsittelijät vaihtuivat ja uusina käsittelijöinä aloittivat Kekkilä, Gasum ja Envor Oy.

 Vuonna 2023  suurin ponnistus oli asuinkiinteistöjen kiinteistökohtaisen pakkauskeräyksen siirtyminen yhtiön hoidettavaksi.  Pakkauskeräys toteutettiin portaittain. Samalla uudistettiin jäteastioiden ulkonäköä eli jäteastiatarroissa otettiin käyttöön pohjoismaiset jätekuvakkeet eli piktogrammit.

Jätelain muutoksiin liittyi myös jätehuoltoviranomaisen velvollisuus pitää rekisteriä asuinkiinteistöllä tapahtuvasta biojätteen kompostoinnista. Kannustimme ja ohjasimme asukkaita tekemään kompostointi-ilmoituksia Asiakasnetissämme. Ilmoitusvelvollisuus koski ja koskee myös vapaa-ajan asuntoja.

Maaliskuussa Nurmijärven kunnan kiinteistökohtainen jätehuolto siirtyi Kiertokapulan hoidettavaksi. Syyskuun alussa Kiertokapulan vastuulle siirtyi myös kartonki- ja lasipakkausten sekä pienmetallin keräys.

Poistotekstiilin keräystä laajennettiin uusiin kuntiin. Vuoden 2023 alussa käynnistettiin poistotekstiilin vastaanotto ja lajittelu Hämeenlinnassa yhteistyössä Luotsisäätiön kanssa. Uudet keräyspaikkakunnat olivat Hyvinkää, Hausjärvi, Järvenpää, Nurmijärvi ja Tervakoski.

 Juhlavuoden teemana otettiin esiin jätehuollon historia ja kaikkien osakaskuntien edustajat haastettiin lajitteluhaasteeseen. Siinä kuntien edustajat näyttivät lajittelutaitonsa muita kuntia vastaan. Kunnan edustajina toimivat niin kunnanjohtajat, poliitikot tai muuten vaan kaikkien tuntemat henkilöt. Leikkimielisen kisan lopulta voitti Nurmijärvi, toiseksi tuli Riihimäki ja pronssia saavutti Järvenpää.

 

Katse tulevaisuuteen

Jätehuollon tulevaisuus keskittyy jatkossa kiertotaloustoimintojen kehittämiseen ja materiaalivirtojen hallinnointiin. Kiertokapulan strategia ohjaa toimintaamme ja sitä tukee myös jätelautakunnan joulukuussa 2023 hyväksymä jätehuollon palvelutaso. Palvelutaso on voimassa vuoteen 2028 asti ja se määrittää mitä jätehuollon palveluja omistajakuntiemme asukkaille tarjotaan. Muun muassa jäteasemaverkostoamme täydennetään uusilla kiertoasemilla,  joissa vastaanotetaan keskeisimpiä jätejakeita. Lisäksi asukkaillemme tarjotaan mahdollisuutta monilokerokeräykseen, joka sujuvoittaa etenkin omakotiasujien lajittelua.