Vuosikatsaus 2020

Mikko

Toimitusjohtajan katsaus

Uudella strategialla uudelle vuosikymmenelle

Noin 390 000 asukkaan jätehuollosta vastaava Kiertokapula on kolmanneksi suurin suomalainen kunnallinen jätehuoltoyhtiö. Yhtiön liiketoiminnallinen tulos vuodelta 2020 oli edelleen vahva. Liikevaihto oli 28,6 M€ ja sillä yhtiö teki noin miljoonan euron liikevoiton. 

 

Kiertokapulan vastaanottamien jätteiden hyötykäyttöaste 99%

Asumisessa syntynyt ja siihen rinnastettava kaupan ja teollisuuden jäte sekä rakentamisessa ja purkamisessa syntynyt jäte

Energiahyödyntäminen, 115 675 t
Materiaalihyödyntäminen, 34 638 t
Bioetanoli, biokaasu, 8 279 t
Loppusijoitus, 1 393 t

Jätteidenkäsittelyalueille vastaanotetut jätejakeet, 243 900 t

Yhdyskuntajäte, 59 284 t
Puhtaat ja lievästi pilaantuneet maat, 106 807 t
Rakennusjäte, 9 456 t
Betoni, tiili, asfaltti, 12 650 t
Puhdas puu ja purkupuu, 12 669 t
Risut, haravointijäte, kannot, 11 468 t
Rejektit, 15 587 t
Muut jätteet, 14 602 t *

* Muut jätteet = biojäte, metalli, lasi, kyllästetty puu, pahvi, ajoneuvojen renkaat, romuajoneuvot, loppusijoitettava jäte, sähkö- ja elektroniikkalaiteromu sekä vaarallinen jäte

Liikevaihdon kehitys (M€)

Kiertokapula yhtiönä

Vastuullisia ympäristötekoja

Periaatteenamme on kestävä kehitys, jonka mukaan hoidamme tehtävämme vastuullisesti, ympäristöystävällisesti, turvallisesti, taloudellisesti ja tehokkaasti. 

Toimintajärjestelmä

Kiertokapulan hallitus

Henkilöstö voimavarana

Kiertokapula pähkinänkuoressa

Tuotamme kuntalaisten jätehuoltopalvelut tehokkaasti ja vastuullisesti. Edistämme kiertotaloutta vastuullisilla ympäristöteoilla yhteistyökumppaniemme kanssa. Toimintamme kulmakiviä ovat tyytyväinen asiakas, hyvä ympäristö sekä osaava ja hyvinvoiva henkilöstö.

Palvelut kuntalaisille

Palvelemme noin 84 000 kiinteistön asukasta

Kun kunnan jätehuolto on keskitetty yhdelle toimijalle, pystytään takaamaan, että jokaisella kuntalaisella on samat palvelut, edut ja hinnat.

Viestintä ja neuvonta

Viestintää monikanavaisesti

Kiertokapulan omistajakunnat ovat osakassopimuksessaan antaneet jäteneuvonnan tehtävän Kiertokapulalle. Kiertokapulan viestinnän tehtävä on tuoda yhtiön toimintaa tutuksi niin asiakkaille, omistajille kuin kaikille sidosryhmillekin. Sekä viestinnän että neuvonnan palvelut siirtyivät vuonna 2020 pääosin sähköisiin kanaviin.

 

Jätteen tie

Jätteiden hyötykäyttöaste 99 %

Huolehdimme toimialueellamme jätteiden vastaanotosta, käsittelystä ja hyödyntämisestä. 99 % vastaanottamistamme jätteistä hyödynnetään materiaalina tai energiana.

Jätteiden materiaali- ja energiahyötykäyttö

Biojätteistä bioetanolia

Pilaantuneet ja puhtaat maat

Vaaralliset jätteet ja sähkö- ja elektroniikkalaiteromu

 

Yhteydenotot ja tiedustelut

 

MIKKO KOIVULEHTO

Toimitusjohtaja
puh. 050 568 8422
mikko.koivulehto@kiertokapula.fi