Vuosikatsaus 2023

mikko

Toimitusjohtajan katsaus

30 vuotta vastuullisia ympäristötekoja

Vuonna 2023 Kiertokapula Oy täytti 30 vuotta. Vuosikymmenien aikana yhtiö on kehittynyt kaatopaikkayhtiöstä monipuoliseksi kiertotalouden yhtiöksi. Kehitystä vauhditetaan edelleen strategiamme mukaisesti panostamalla palvelutasoon, kannattavuuteen ja kiertotalouden infrastruktuuriin.

Kiertokapulan vastaanottamien jätteiden hyötykäyttöaste 99%

Energiahyödyntäminen, 82 738 t
Materiaalihyödyntäminen, 33 233 t
Bioetanoli, biokaasu, 8 047 t
Loppusijoitus, 1 541 t

Jätteidenkäsittelyalueille vastaanotetut jätejakeet, 213 160 t

Yhdyskuntajäte, 48 943 t
Puhtaat ja lievästi pilaantuneet maat, 104 872 t
Rakennus- ja energiajäte, 4 036 t
Betoni, tiili, asfaltti, 20 270 t
Puhdas puu ja purkupuu, 10 716 t
Risut, haravointijäte, kannot, 16 088 t
Rejektit, 360 t
Loppusijoitettava jäte, 1 403 t
Muut jätteet, 6 472 t *

* Muut jätteet = biojäte, metalli, lasi, kyllästetty puu, pahvi, ajoneuvojen renkaat, romuajoneuvot, loppusijoitettava jäte, sähkö- ja elektroniikkalaiteromu sekä vaarallinen jäte

Liikevaihdon kehitys (M€)

Kiertokapula yhtiönä

Vastuullisia ympäristötekoja

Kiertokapula Oy:n strategia edistää rohkeasti hyvää ja turvallista ympäristön tilaa, toimivia kiertotalouden palveluja ja uutta innovatiivista liiketoimintaa. Strategia nostaa esiin kestävän kehityksen ja sen edistämisen.

Vastuullisuus

Kiertotaloustoimintojen kehittäminen

Henkilöstön osaaminen kehittämisen keskiössä

Toimintajärjestelmä

Toimintapolitiikan ympäristönäkökulmat

Kiertokapulan hallitus

Historia

Kiertokapula pähkinänkuoressa

Tuotamme kuntalaisten jätehuoltopalvelut tehokkaasti ja vastuullisesti. Edistämme kiertotaloutta vastuullisilla ympäristöteoilla yhteistyökumppaniemme kanssa. Toimintamme kulmakiviä ovat tyytyväinen asiakas, hyvä ympäristö sekä osaava ja hyvinvoiva henkilöstö. Strategiassamme korostuvat aloitteellinen kehittäminen ja monipuolisten yhteistyöverkostojen luominen. Kestävä kehitys ja sen edistäminen ovat merkittävä osa toimintaamme. 

Palvelut kuntalaisille

Omistajakuntien jätehuolto vastuullamme

Jätteiden keräys- ja kuljetusurakoiden suunnittelussa ja kilpailutuksessa huomioidaan kuljetusten hiilijalanjälki ja urakoissa vaaditaan pääosin uusiutuvien polttoaineiden käyttöä.

Viestintä ja neuvonta

Jätehuollon vuosirenkaita viestimässä

Vuoden 2023 viestinnän keskiössä oli yhtiön 30-vuotisjuhlavuosi, jolloin jätehuollon historia nostettiin vuoden teemaksi. Muutoin keskiössä oli asuinkiinteistöjen kiinteistökohtaisen pakkauskeräyksen siirtyminen yhtiön hoidettavaksi. Keräykset alkoivat kolmessa eri vaiheessa, joten kukin vaihe vaati omaa kohdennettua viestintäänsä.

Lisäksi maaliskuussa Nurmijärven kunnan kiinteistökohtainen jätehuolto siirtyi Kiertokapulan hoidettavaksi. Kunnan viestinnän kanssa tehtiin sujuvaa yhteistyötä ja asiakkaat saatiin hyvin perehdytettyä toimintoihimme

Jätteen tie

Jätteidenkäsittelyalueille vastaanotettiin 213 160 tonnia jätteitä

Vastaanotamme viidellä jätteidenkäsittelyalueella lähes kaikkia yksityisiltä kuntalaisilta syntyviä jätejakeita sekä kaupan ja teollisuuden yhdyskunta- ja rakennusjätettä. Jätteidenkäsittelyalueet sijaitsevat Järvenpäässä, Hyvinkäällä, Hämeenlinnassa, Nurmijärvellä ja Valkeakoskella. 

Jätteiden materiaali- ja energiahyötykäyttö

Biojätteet hyödyksi

Pilaantuneet ja puhtaat maat

Vaaralliset jätteet ja sähkö- ja elektroniikkalaiteromu

Ympäristökatsaus

Toimintaa ohjaavat ympäristö- ja jätelainsäädäntö

Toteutamme jätteidenkäsittelyalueiden päästö- ja vaikutustarkkailua ympäristölupavelvoitteiden mukaisesti kaikilla jätteidenkäsittelyalueillamme. Jätteidenkäsittelyaleuiden ympäristötarkkailussa seuraamme vesiä, kaatopaikkakaasua, ilmanlaatua ja melua.

Yhteydenotot ja tiedustelut

 MIKKO KOIVULEHTO

Toimitusjohtaja
puh. 050 568 8422
mikko.koivulehto@kiertokapula.fi