Vuosikatsaus 2019

Toimitusjohtajan katsaus

Kiertotaloutta kehittämässä 

Noin 390 000 asukkaan jätehuollosta vastaava Kiertokapula on kolmanneksi suurin suomalainen kunnallinen jätehuoltoyhtiö. Kiertokapulan liikevaihto oli 29,1 miljoonaa euroa vuonna 2019.

Kiertokapulan vastaanottamien jätteiden hyötykäyttöaste 98%

Energiahyödyntäminen
Materiaalihyödyntäminen
Bioetanoli, biokaasu
Loppusijoitus

Jätteidenkäsittelyalueille vastaanotetut jätejakeet

Yhdyskuntajäte
Puhtaat ja lievästi pilaantuneet maat
Rakennusjäte
Betoni, tiili, asfaltti
Puhdas puu ja purkupuu
Risut, haravointijäte, kannot
Rejektit
Muut jätteet

Liikevaihdon kehitys (M€)

Hallinto ja johtaminen

Toiminnan jatkuva parantaminen

Kiertokapulan vision mukaan yhtiö tunnetaan osaavana ja vastuullisena jätehuollon toimijana. Yhtiön monipuoliset palvelut tuotetaan ympäristöystävällisesti ja taloudellisesti.

Toimintajärjestelmä

Toimialue ja omistajat

Kiertokapulan hallitus

Kiertokapula pähkinänkuoressa

Tuotamme kuntalaisten jätehuoltopalvelut tehokkaasti ja vastuullisesti. Edistämme kiertotaloutta vastuullisilla ympäristöteoilla yhteistyökumppaniemme kanssa. Toimintamme kulmakiviä ovat tyytyväinen asiakas, hyvä ympäristö sekä osaava ja hyvinvoiva henkilöstö.

Henkilöstö voimavarana

Arvona hyvinvoiva henkilöstö

Koko henkilöstön osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen yhtiön toiminnan vaatimuksia vastaavaksi on keskeinen osa henkilöstömme hyvinvointia.

Viestintää ja neuvontaa kaikille sidosryhmille

Monia asiointikanavia

Kiertokapula neuvoo asiakkaitaan mm. jätteen lajitteluvelvoitteissa ja -ohjeissa, jätteen keräys- ja vastaanottojärjestelyissä sekä muutoin kiinteistön jätehuollon järjestämisessä.

Jätteen tie

Palvelua viidellä jätteidenkäsittelyalueella

Kiertokapulan vastaanottamien jätteiden hyötykäyttöaste on
98 %, eli suurin osa jätteestä jatkaa matkaansa hyödynnettäväksi materiaalina tai energiana.

Jätteiden materiaali- ja energiahyötykäyttö

Biojätteistä bioetanolia

Pilaantuneet ja puhtaat maat

Vaaralliset jätteet ja sähkö- ja elektroniikkalaiteromu

Ympäristökatsaus

Ympäristönseuranta ohjaa toimintaa

Ympäristöluvat määrittävät tarkkaan Kiertokapulan toiminnan raamit. Toimintaa valvovat alueelliset ELY-keskukset sekä kuntien ja kaupunkien ympäristöviranomaiset.

Pinta- ja pohjavesien tarkkailu

Jätevesien tarkkailu

Kaatopaikkakaasujen tarkkailu

Yhteydenotot ja tiedustelut

 

MIKKO KOIVULEHTO

Toimitusjohtaja
puh. 050 568 8422
mikko.koivulehto@kiertokapula.fi