Vuosikatsaus 2021

Mikko Koivulehto

Toimitusjohtajan katsaus

Takana ensimmäinen vuosi uuden strategian toteutusta

Kiertokapulan hallitus hyväksyi yhtiön uuden strategian vuoden 2020 lopulla. Vuosi 2021 oli käytännössä ensimmäinen strategian toteutusjakso. Strategian painopisteiksi valittiin seuraavat teemat: 1) oikea palvelutaso oikeaan hintaan, 2) kannattavasti kehittyvä, 3) vahva kiertotaloudessa, 4) aktiivisesti uudistuva ja 5) kestävää toimintaa.

Kiertokapulan vastaanottamien jätteiden hyötykäyttöaste 99%

Energiahyödyntäminen, 107 163 t
Materiaalihyödyntäminen, 33 576 t
Bioetanoli, biokaasu, 8 353 t
Loppusijoitus, 1 671 t

Jätteidenkäsittelyalueille vastaanotetut jätejakeet, 282 573 t

Yhdyskuntajäte, 56 004 t
Puhtaat ja lievästi pilaantuneet maat, 137 883 t
Rakennus- ja energiajäte, 7 425 t
Betoni, tiili, asfaltti, 12 659 t
Puhdas puu ja purkupuu, 11 591 t
Risut, haravointijäte, kannot, 10 897 t
Rejektit, 29 853 t
Muut jätteet, 14 514 t *

* Muut jätteet = biojäte, metalli, lasi, kyllästetty puu, pahvi, ajoneuvojen renkaat, romuajoneuvot, loppusijoitettava jäte, sähkö- ja elektroniikkalaiteromu sekä vaarallinen jäte

Liikevaihdon kehitys (M€)

Kiertokapula yhtiönä

Uudella strategialla luodaan kestävää toimintaa ja uusia kiertotalousratkaisuja

Kiertokapula Oy vastaa yhdyskuntajätehuollosta Kanta-Hämeessä, Etelä-Pirkanmaalla ja Keski-Uusimaalla. Kiertokapulan omistajakuntia ovat Hattula, Hausjärvi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Janakkala, Järvenpää, Kerava, Loppi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Riihimäki, Tuusula ja Valkeakoski.

Vastuullisia ympäristötekoja

Kiertotaloustoimintojen kehittäminen

Toimintajärjestelmä

Henkilöstö voimavarana

Kiertokapulan hallitus

Kiertokapula pähkinänkuoressa

Tuotamme kuntalaisten jätehuoltopalvelut tehokkaasti ja vastuullisesti. Edistämme kiertotaloutta vastuullisilla ympäristöteoilla yhteistyökumppaniemme kanssa. Toimintamme kulmakiviä ovat tyytyväinen asiakas, hyvä ympäristö sekä osaava ja hyvinvoiva henkilöstö.

Palvelut kuntalaisille

2 478 924 jäteastioiden tyhjennystapahtumaa

Uuden jätelain sekä jäteasetuksen tultua voimaan vuonna 2021 aloitimme valmistautumisen näiden tuomiin muutoksiin. Suurin muutos vuonna 2021 oli muovipakkausten kiinteistökohtaisen keräyksen alkaminen kevään aikana.

Viestintä ja neuvonta

Jätehuollon muutokset ja pilotoinnit kärkiteemoina

Jätehuollon kentällä tapahtuu paljon, joten viestinnän ja neuvonnan tavoitteena on tuottaa kuntalaisille ajantasaista tietoa jätehuollon muutoksista.  Neuvonta jakaa tietoa kestävän kuluttamisen toimintamalleista, jätteen määrän vähentämisen mahdollisuuksista ja tehokkaasta jätteiden lajittelusta. 

Jätteen tie

Vastaanottamiemme jätteiden hyötykäyttöaste 99 %

Viidellä jätteidenkäsittelyalueellamme otetaan vastaan lähes kaikkia yksityisiltä kuntalaisilta syntyviä jätejakeita sekä kaupan ja teollisuuden yhdyskunta- ja rakennusjätettä. Lisäksi suurimmalla osalla osakaskunnista on Kiertokapulan kanssa sopimus kotitalouksissa syntyvän jätteen kuljetuksen järjestämisestä.

Jätteiden materiaali- ja energiahyötykäyttö

Biojätteistä bioetanolia

Pilaantuneet ja puhtaat maat

Vaaralliset jätteet ja sähkö- ja elektroniikkalaiteromu

Ympäristökatsaus

Ympäristökatsaus

Jätteidenkäsittelyalueidemme yhtenä päätavoitteena on, ettei niistä aiheudu haittaa ympäristölle pitkälläkään aikavälillä. Ympäristöluvat määrittävät tarkkaan toimintamme raamit. Kaikilla viidellä jätteidenkäsittelyalueella on omat, ympäristölupiin perustuvat ympäristöntarkkailuohjelmansa, joissa määritellään tarkasti, mitä kaikkea ja kuinka usein ympäristöstä mitataan ja seurataan.

Yhteydenotot ja tiedustelut

 MIKKO KOIVULEHTO

Toimitusjohtaja
puh. 050 568 8422
mikko.koivulehto@kiertokapula.fi