Viestintä ja neuvonta

Kiertokapulan omistajakunnat ovat osakassopimuksessaan antaneet jäteneuvonnan tehtävän Kiertokapulalle. Neuvonnan ja viestinnän sisältö muodostuu pääosin jätteen lajitteluvelvoitteista ja -ohjeista, ajankohtaisviestinnästä, jätteen keräys- ja vastaanottojärjestelyistä sekä muutoin kiinteistön jätehuollon järjestämisestä jätelain ja kunnan jätehuoltomääräysten mukaisesti. Neuvonnan tehtävänä on auttaa asukkaita heidän jätteisiinsä liittyvissä pulmissaan sekä kertoa ajankohtaisista ja tulevista jätehuollon muutoksista.

Viestinnän tavoitteet ja toiminta vuonna 2023

Kiertokapulan viestinnän tehtävä on tuoda yhtiön toimintaa tutuksi niin asiakkaille, omistajille kuin kaikille sidosryhmillekin. Viestintä tukee yhtiön strategisia tavoitteita ja yhtiön toiminnasta viestitään suunnitelmallisesti niin ulospäin kuin yhtiön sisällä.

Vuoden 2023 viestinnän keskiössä oli yhtiön 30-vuotisjuhlavuosi, jolloin jätehuollon historia nostettiin vuoden teemaksi. Muutoin keskiössä oli asuinkiinteistöjen kiinteistökohtaisen pakkauskeräyksen siirtyminen yhtiön hoidettavaksi. Keräykset alkoivat kolmessa eri vaiheessa, joten kukin vaihe vaati omaa kohdennettua viestintäänsä.

Lisäksi maaliskuussa Nurmijärven kunnan kiinteistökohtainen jätehuolto siirtyi Kiertokapulan hoidettavaksi. Kunnan viestinnän kanssa tehtiin sujuvaa yhteistyötä ja asiakkaat saatiin hyvin perehdytettyä toimintoihimme.

Yhtiön strategisista kärkihankkeista seurattiin etenkin kiertotaloustoimintojen kehittymistä ja pienjäteasemien rakentumista.

Yhtiön juhlavuosi alkoi juhlallisesti tammikuussa Hämeenlinnan Karanojan pienasiontialueen virallisilla avajaisilla. Juhlallisuudet avasi ja avajaisnauhan leikkasi Hämeenlinnan kaupunginjohtaja Olli-Poika Parviainen. Keväällä järjestettiin omistajakuntien edustajille asiakastilaisuus, joka sai hyvän vastaanoton. Päivän keskiössä oli Kiertokapulan ajankohtaistoimintojen ja kunnille räätälöityjien palvelujen esittely. Juhlavuosi huipentui juhlaseminaariin Hämeenlinnan Verkatehtaalla. Mukana oli lähes sata sidosryhmiemme ja omistajakuntien edustajaa. Seminaarissa myös julkistettiin uusi yritysvideo.

Asiakaskokemusta ja -tyytyväisyyttä seurattiin edelleen syksyllä toteuttavalla asiakastyytyväisyyskyselyllä. Tänä vuonna asukkailta kysyttiin laajempi kysymyspatteristo. Laajempi kysely tehdään joka kolmas vuosi ja suppeampi kysely vuosittain. Lisäksi tänä vuonna selvitettiin omistajakuntiemme edustajien ja virkamiehistön tyytyväisyyttä Kiertokapulaan. Tutkimuksen toteuttaja oli Innolink Research Oy.
Saimme asiakkailta vastauksia yhteensä ennätykselliset 1651 vastausta. Vastauksia kerättiin tutkimuspaneelin (798 vastausta) ja avoimen vastauslinkin (853 vastausta) kautta. Kohderyhmän muodostivat Kiertokapulan toiminta-alueella asuvat taloudet (asuinmuotoina kerrostalo, rivitalo, paritalo, omakotitalo). Omistajakuntien edustajia tavoitettiin puhelinhaastattelulla 51 vastaajaa.
Asiakkaamme antoivat Kiertokapulalle yleisarvonsanan 8,1 asteikolla 4-10. Arvosana nousi 0,1 yksikköä vuoden 2022 kyselyyn verrattuna. Omistajakuntien edustajien antama arvosana oli hivenen kriittisempi eli 8,0. Omistajakunnat arvioivat Kiertokapulan vahvuuksiksi asiantuntemuksen, ympäristönäkökohtien huomioimisen sekä vastuullisuuden.

Asiakaslehtemme Tietokapula ilmestyi keväällä ja syksyllä. Lehden kevään teemana oli juhlavuosi ja pakkausjätteet, syksyn numero painottui ”jätteen uuteen elämään” eli miten kerättyjä materiaaleja hyödynnetään. Lehti jaettiin julkisena tiedotteena toimialueemme jokaiseen talouteen.

Neuvontaa ja ympäristökoulutusta – lajitteluhaaste omistajakuntiin

Jäteneuvonnan ja ympäristökasvatuksen järjestäminen on Kiertokapulan lakisääteinen palvelutehtävä. Neuvonnalla kannustetaan asukkaita kestävään kuluttamiseen, jätteen määrän vähentämiseen ja tehokkaaseen jätteiden lajitteluun. Ympäristö- ja lajitteluneuvontaa annettiin puhelimitse, sähköpostilla, uutiskirjeillä, sosiaalisessa mediassa ja chat-palvelussa. Uutiskirjeiden tilaajamäärät kasvoivat edelleen hienosti.

Juhlavuoden teemana otettiin esiin jätehuollon historia ja tästä laadittiin myös leikkimielinen testi.
Lisäksi kaikkien osakaskuntien edustajat haastettiin lajitteluhaasteeseen. Haasteessa kuntien edustajat näyttivät lajittelutaitonsa muita kuntia vastaan. Kunnan edustajina toimivat niin kunnanjohtajat, poliitikot tai muuten vaan kaikkien tuntemat henkilöt. Leikkimielisen kisan lopulta voitti Nurmijärvi, toiseksi tuli Riihimäki ja pronssia saavutti Järvenpää.

Pakkausjätteiden keräysten käynnistyessä jäteastioissa otettiin käyttöön pohjoismaiset jätekuvakkeet eli piktogrammit. Tämä merkitsi myös jätekatostaulujen ja lajitteluoppaiden päivittämistä uusilla kuvakkeilla. Uudistus otettiin myönteisesti vastaan ja jätekuvakkeiden ilme on koettu raikkaana.

Koko toimialueen nelosluokkalaisille suunnattu Jäteselviytyjät -kilpailuun ilmoittautui 2170 oppilasta 72 koulusta. Oppimateriaali johdatti kilpailijat roskattomaan maailmaan.  Materiaaleissa pohditiin, mitä roskaaminen tarkoittaa, ketkä roskaavat ja mistä kaikkialta roskia tulee. Lapset saivat myös miettiä, mitä me kaikki voisimme tehdä, jotta roskia ei päätyisi ympäristöön ja voisiko roskaton maailma olla joskus mahdollinen.

Kompostointikoulutusten suosio säilyi edelleen ja niitä järjestettiin sekä Teamsilla että paikan päällä.

Ympäristökasvatuksellisen vierailukeskuksen suunnittelu eteni Karanojan vanhan toimistorakennuksen saneeraussuunnittelun myötä. Rakennussuunnittelu ja audiovisuaalinen suunnittelu saatiin valmiiksi, mutta varsinaista rakentamista päätettiin lykätä tuleville vuosille.

Viestintä ja neuvonta lukuina vuonna 2023 (suluissa vuoden 2022 luvut)

1
2
6
8
7
9
10
11