Palvelut kuntalaisille

Vuonna 2023 yhtiön toimialueen kaikkien omistajakuntien kiinteistöjen jätehuolto oli Kiertokapulan hallinnoitavana, kun myös Nurmijärven seka- ja biojätteiden sekä muovipakkausten keräys siirtyi yhtiölle maaliskuun alussa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Kiertokapula hoitaa jätteiden keräyksen kilpailuttamisen, organisoinnin, sovitut astiatoimitukset, laskutuksen sekä asiakaspalvelun kaikissa omistajakunnissaan.

Uusi jätelaki siirsi pakkausjätteiden keräyksen kuntien (tässä tapauksessa Kiertokapulan) vastuulle vuonna 2023. Pakkausjätteiden keräysvelvoitteet rajattiin jätehuoltomääräyksiin yhdessä jätehuoltoviranomaisen kanssa. Aluerajauksista laadittiin kartta Kiertokapulan nettisivuille asukkaita varten.