Jätteiden materiaali- ja energiahyötykäyttö

Kiertokapula on toimittanut asumisessa syntyvää yhdyskuntajätettä Fortum Oyj:n jätevoimalaan vuodesta 2007 lähtien. Riihimäellä sijaitseva jätevoimala tuottaa jätteestä kaukolämpöä Riihimäelle ja Hyvinkäälle sekä sähköä. Fortumin Riihimäen toimipaikalle vuonna 2016 rakennettu Kiertotalouskylä on nostanut jätteiden materiaalihyödyntämistä entisestään, kun yhdyskuntajätteestä erotellaan biojätettä, muovia ja metallia hyödynnettäviksi materiaaleina.

Lajittelu- ja siirtokuormausasemat lisäävät materiaalihyödyntämistä

Asumisessa syntyvä yhdyskuntajäte kuljetetaan Kiertokapulan toimialueen keskiosan kunnista suoraan Fortumille. Toimialueen eteläosan kuntien yhdyskuntajäte puolestaan siirtokuormataan Fortumille Järvenpäässä sijaitsevan Puolmatkan lajittelu- ja siirtokuormausaseman kautta. Pohjoisosan kuntien yhdyskuntajäte kulkee Fortumille Hämeenlinnan Karanojan lajittelu- ja siirtokuormausaseman kautta.

Vuonna 2019 yhdyskuntajätettä toimitettiin Riihimäen Kiertotalouskylään yhteensä 72 024 tonnia, josta 22 957 tonnia toimitettiin suoraan Fortumille. Karanojan ja Puolmatkan siirtokuormaus- ja lajitteluasemien kautta Fortumille toimitettiin polttokelpoista yhdyskuntajätettä yhteensä
49 067 tonnia. Metsä-Tuomelassa siirtokuormattiin polttokelpoista yhdyskuntajätettä  tammi-huhtikuussa Uudenmaan Woima Oy:lle 2589 tonnia. Touko-elokuussa 2 993 tonnia yhdyskuntajätettä vietiin Fortumille ja syyskuusta eteenpäin Nurmijärven asumisessa syntyneet yhdyskuntajätteet kuljetettiin siirtokuormattavaksi Puolmatkaan tai suoraan Fortumille.