Biojätteistä bioetanolia

Kapulan aluetta

Kiertokapulan toimialueelta kerätyt biojätteet ohjattiin Hämeenlinnassa Karanojalla toimivalle St1 Renewable Energy Oy:n bioetanolia valmistavalle laitokselle. Siellä biojätteestä valmistetaan tislaamalla ajoneuvojen polttoaineena käytettävää etanolia. Bioetanolin valmistukseen käyvät kotitalouksien erilliskerätty ruokaperäinen biojäte.

Vuonna 2019 St1:n laitoksella oli teknisiä haasteita ja sen vuoksi tuotannossa huoltokatkoksia, jolloin bojätettä ohjattiin varalaitoksiin Gasumille sekä Kekkilälle. Näin ollen 55 % biojätteestä saatiin hyötykäyttöön.
Kukkamullat, haravointijätteet yms. toimitettiin jätteenkäsittelyalueille puutarhajätteiden aumakompostointiin.

Vuonna 2019 erilliskerättyä biojätettä kerättiin toiminta-alueen 13 kunnasta yhteensä 9 383 tonnia.

Kapulan, Karanojan, Lumikorven, Metsä-Tuomelan ja Puolmatkan jätteidenkäsittelyalueilla vastaanotettiin puutarhajätettä yhteensä 6 869 tonnia.
6 630 tonnia puutarhajätteestä aumakompostoitiin Kapulan ja Karanojan jätteidenkäsittelyalueilla. 239 tonnia käsiteltiin Kekkilän kompostointilaitoksessa Nurmijärvellä.