Voimavaranamme osaava henkilöstö

Kiertokapulan henkilöstöhallintoa ohjaa yhtiön toimintastrategia, jonka mukaisesti yhtiön tavoitteena on olla hyvä ja arvostettu työnantaja ja jonka arvoina ovat hyvinvoiva henkilöstö, asiantuntijuus, hyvä ympäristö ja tyytyväinen asiakas. Henkilöstöstrategiamme keskeisiä menestystekijöitä ovat henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi, jota tuetaan laadukkaalla esimiestyöllä ja johtamisella. Yhtiön työtehtävät koostuvat monipuolisista asiantuntijatehtävistä. Kiertokapulassa työskennellään kuudessa eri toimipisteessä.

Valmentavalla johtamisella kohti tavoitteita

Johtamisen ja esimiestyön jatkuvalla kehittämisellä nähdään olevan merkittävä vaikutus henkilöstön hyvinvoinnin ylläpitämisessä sekä työn sujuvuudessa ja tuloksellisuudessa. Kiertokapulan tapa johtaa henkilöstöä perustuu valmentavaan johtamiseen, jolle on ominaista henkilöstön osallistaminen, kannustaminen ja rohkaiseminen.

Koko henkilöstön osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen yhtiön toiminnan vaatimuksia vastaavaksi on keskeistä toimintamme menestykselle. Kuluneen vuoden aikana henkilöstö osallistui omaa ammatillista osaamistaan edistäviin koulutuksiin, kuten taloushallinnon, asiakaspalvelun, viestinnän, jätteiden vastaanoton ja käsittelyn, työsuojelun sekä it-alan koulutuksiin. Yhtiön toimintajärjestelmään liittyviin koulutuksiin samoin kuin tietosuojakoulutuksiin osallistui koko henkilöstö.

Työturvallisuuteen, -terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät tekijät ovat kiinteä osa meidän jokaisen työtä. Tiivis yhteistyö työterveyshuollon kanssa on tukipilarimme arvioitaessa työn terveellisyyttä ja turvallisuutta.

Henkilöstön tunnuslukuja

201920182017
Henkilöstön keskimääräinen lkm867168
Henkilöstö 31.12.837267 (1*)
Naisten osuus %55 %53 %52 %
Miesten osuus %45 %47 %48 %
Vakituisia72 / 87 %57 / 79 %58 / 87 %
Keski-ikä v41,541,241,6
Työsuhteen keskim. pituus v7,07,98,9
Sairauspoissaolojen suhteellinen osuus kokonaistyöajasta %6,6 %6,3 %4,7 %
Työterveyshuolto € / hlö1 090 €1 150 €1 233 €
Koulutus € / hlö1 202 €1 485 €1 645 €
Työtapaturmia123
Palkat ja palkkiot3 513 4312 926 5852 663 175
Hallituksen ja toimitusjohtajan palkkioiden ja palkan osuus ed.190 347142 834135 707

*henkilö vuorottelu- ja opintovapaalla olevat