Hallinto ja johtaminen

Kiertokapulan ylimmästä päätäntävallasta vastaa yhtiökokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu kolmetoista varsinaista jäsentä. Kukin jäsen edustaa yhtä omistajakuntaa.

Yhtiön toiminnasta vastaa toimitusjohtaja. Vuoden 2003 lopusta lähtien Kiertokapulaa johtanut Kari Mäkinen jäi eläkkeelle keväällä 2019 ja uusi toimitusjohtaja Mikko Koivulehto aloitti tehtävässään 20.5.2019.

Toimitusjohtajan tukena toimii johtoryhmä, johon hänen lisäkseen vuonna 2019 kuuluivat:

  • viestintäpäällikkö Piia Kokko (13.5.2019 alkaen)
  • rakennuttamispäällikkö Pentti Nevanperä (31.8.2019 asti)
  • vastaanotto- ja käsittelypäällikkö Matti Niittymäki
  • henkilöstöpäällikkö Sari Pousi-Heinonen
  • talous- ja hallintopäällikkö Pekka Sahlberg
  • palvelupäällikkö Liisa Sivusaari

Tavoitteena toiminnan jatkuva parantaminen

Vuonna 2019 Kiertokapulan johtamistyöskentelyjä kehitettiin luomalla uusi raportointitapa, jolla varmistetaan kaikkien toimintayksiköiden tilanneseuranta ja ketterä päätöksenteko. Johtoryhmä käynnisti myös strategian päivitystyön sekä strategiseksi tavoitteeksi asetettiin asiakaskokemuksen kehittäminen.

Johtoryhmä toteuttaa edelleen johdon katselmuksen johtoryhmätyönä. Malli tukee strategian seurantaa ja suunnittelun toteutumista rullaavana. Näin johdolle saadaan ajantasaista tietoa järjestelmien ja toiminnan tilanteesta, jotta voidaan todeta jatkuvaan parantamiseen tähtäävät kehitystoimet riittävän ajoissa.