Toimintajärjestelmä

Kehittämiskohteena toiminnan laatunäkökulma

Kiertokapula Oy:n vision mukaisesti yhtiö tunnetaan osaavana ja vastuullisena jätehuollon toimijana. Yhtiön monipuoliset palvelut tuotetaan ympäristöystävällisesti ja taloudellisesti. Toimintajärjestelmä tukee yhtiön asettamia arvoja; tyytyväinen asiakas, hyvä ympäristö, hyvinvoiva henkilöstö ja asiantuntijuus.

Toimintajärjestelmä perustuu toiminnan tarpeisiin ja se koostuu ympäristö-, turvallisuus-, laatu- ja tietoturva-asioista, joita ohjaavat ISO-standardien sisällöt. Yhtiön ympäristöjärjestelmällä on ollut vuodesta 1998 lähtien ISO 14001-standardin mukainen sertifikaatti ja vuonna 2019 sertifioitiin myös ISO 45001-standardin mukainen työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä.

Toimintajärjestelmä kattaa Kiertokapula Oy:n koko toiminnan sisältäen jätteidenkäsittelyalueiden toiminnot (Karanoja, Kapula, Puolmatka, Metsä-Tuomela, Lumikorpi, Rehakka), kuntaurakat ja kaikki tarjottavat palvelut. Mukaan kuuluvat myös toiminnan toteuttamiseen liittyvät yhteistyökumppanuudet.

Järjestelmätyöllä on saatu johtamiseen liittyviä kokonaisuuksia entistä paremmin hallittaviksi ja parannettu toimintaa luomalla selkeitä toimintamalleja asioiden hallintaan.

Erityisenä kehittämiskohteena vuonna 2019 on ollut toiminnan laatunäkökulma ja siihen liittyen asiakaskokemuksen kehittäminen. Toimintajärjestelmän laajentaminen koskemaan myös ISO 9001 -standardia aloitettiin 2019 vuoden puolella. Lisäksi resursseja on käytetty ympäristötarkkailun sekä turvallisuus- ja tietoturva-asioiden hallinnan parantamiseksi. Kehitystyötä on tehty myös eri ohjelmistojen entistä parempaan hyödyntämiseen toimintojen automatisoimiseksi. Digitalisaatio Kiertokapulan arjessa tarkoittaa asiointimahdollisuuksien kehittämistä ja toiminnan prosessien automatisoimista.

Kiertokapulan toimintapolitiikan on hyväksynyt yhtiön hallitus 22.5.2018 ja sitä täsmentävät erikseen laaditut tietoturva-, ympäristö- ja turvallisuuspolitiikat.