Vaaralliset jätteet ja sähkö- ja elektroniikkalaiteromu

Vaaralliset jätteet voivat aiheuttaa erityistä vaaraa terveydelle tai ympäristölle, minkä vuoksi on tärkeää käsitellä niitä huolellisesti ja toimittaa vaaralliset jätteet niille tarkoitettuihin vastaanottopaikkoihin. Sähkö- ja elektroniikkalaitteitta ovat kaikki sähköllä, akulla tai paristolla toimivat laitteet. Kiertokapula tarjoaa sekä vaarallisille jätteille että sähkö- ja elektroniikkalaiteromuille useita eri vastaanottopaikkoja. Myös näiden jätteiden materiaalit voidaan hyödyntää.

Vaarallisille jätteille monia eri vastaanottopaikkoja

Vaarallisia jätteitä ja sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (SE-romu) vastaanotetaan Kiertokapulan viidellä jätteidenkäsittelyalueella sekä lisäksi neljällä kunnan varikolla. Nämä kuntien ja Kiertokapulan yhdessä ylläpitämät varikot sijaitsevat Hausjärvellä, Lopella, Mäntsälässä ja Riihimäellä. Ns. tuottajayhteisöt noutavat keräyspisteisiin toimitetun SE-romun materiaalihyödyntämiseen, uusiokäyttöön sekä hyödynnettäviksi energiana tai loppusijoitukseen.

Lisäksi Kiertokapula kerää vaarallisia jätteitä kiertävillä keräysautoilla. Viikkokeräysautot vastaanottavat vain vaarallisia jätteitä. Viikkokeräysten lisäksi Kiertokapula järjestää vuosittain jokaisen omistajakunnan alueella isomman vaarallisten jätteiden ja metalliromun keräystempauksen joko keväällä tai syksyllä.

Vaarallisia jätteitä vastaanotettiin vuonna 2019 enemmän kuin vuonna 2018

Vuonna 2019 vaarallisia jätteitä vastaanotettiin 982 tonnia (862 tonnia vuonna 2018). Eniten vastaanotettiin maali- ja lakkajätettä. Vaaralliset jätteet toimitettiin käsiteltäviksi ja hyödynnettäviksi Fortumille. SE-romua vastaanotettiin vuonna 2019 yhteensä 2 070 tonnia (1 794 tonnia vuonna 2018).