Pilaantuneet ja puhtaat maat

Kiertokapula vastaanottaa erilaatuisia maa-aineksia Kapulan ja Karanojan jätteidenkäsittelyalueilla ympäristölupien mukaisesti. Karanojan jätteidenkäsittelyalueelle vastaanotettiin vuonna 2019 sellaisia lievästi pilaantuneita maa-aineksia, jotka täyttävät PIMA (214/2007) asetuksen vaatimukset tavanomaisen jätteen kaatopaikalle vastaanotettaville pilaantuneille maille. Kapulaan vastaanotettiin öljyisten maa-ainesten kompostointikentälle öljyhiilivedyillä pilaantunutta maa-ainesta, jonka mineraaliöljypitoisuus on 1 000 – 20 000 mg/kg ka.

Maa-aineisten hyödyntäminen

Alle PIMA (214/2007) ylemmän ohjearvon lievästi pilaantuneet maa-ainekset hyödynnetään suoraan jätetäyttöalueiden peitto- ja rakennekerroksissa. Kompostoidut öljymaat hyödynnetään myös jätetäyttöalueen peitto- ja rakennekerroksissa, kun maa-aineksen mineraaliöljypitoisuus on laskenut alle 1 000 mg/kg.

Vuonna 2019 lievästi pilaantuneita maa-aineksia vastaanotettiin Karanojalle 7 888 tonnia. Maat käytetään Karanojan jätetäytön välipeittoon ja muotoiluun. Öljyllä pilaantuneita maita (pitoisuus 1 000 – 20 000 mg/kg) vastaanotettiin Kapulan öljymaakentälle 675 tonnia vuonna 2019.

Käytössä olevan jätetäytön esipeittoon sekä muotoiluun vastaanotettiin puhtaita maita Hämeenlinnan Karanojalle ja Hyvinkään Kapulaan yhteensä 31 594 tonnia.