Viestintää ja neuvontaa kaikille sidosryhmille

Kiertokapulan omistajakunnat ovat osakassopimuksessaan antaneet jäteneuvonnan tehtävän Kiertokapulalle. Neuvonta ja tiedotus koostuu pääosin jätteen lajitteluvelvoitteista ja -ohjeista, jätteen keräys- ja vastaanottojärjestelyistä sekä muutoin kiinteistön jätehuollon järjestämisestä jätelain ja kunnan jätehuoltomääräysten mukaisesti. Neuvonnan tehtävänä on auttaa asukkaita heidän jätteisiinsä liittyvissä pulmissaan sekä kertoa ajankohtaisista ja tulevista jätehuollon muutoksista.

Viestinnän tavoitteet ja kärjet vuonna 2019

Kiertokapulan viestinnän tehtävä on tuoda yhtiön toimintaa tutuksi niin asiakkaille, omistajille kuin kaikille sidosryhmillekin. Viestintä tukee yhtiön strategisia tavoitteita ja niinpä menneenä vuotena asiakasnäkökulma otettiin vahvasti esiin. Asiakasviestintää täydennettiin Kiertokapulan Facebook -tilin avaamisella marraskuussa 2019. Tätä ennen laadittiin yhtiön sosiaalisen median kanavasuunnitelma, päivitettiin henkilöstön sosiaalisen median toimintaohje sekä laadittiin Facebookin sisältösuunnitelma/kalenteri. Yhtiön tunnettuutta vahvistettiin uudella yritysvideolla. Vuosikatsaus julkaistiin keväällä digitaalisesti. Asiakas- ja tiedotuslehti Tietokapula julkaistiin kaksi kertaa, keväällä ja syksyllä.

Alkuvuodesta tarvittiin paljon ajankohtaisviestintää, kun Nurmijärven kunta liittyi osaksi Kiertokapulaa. Samoin Hattulan ja Hämeenlinnan siirtyminen Kiertokapulan järjestämään jätehuoltoon oli vahvasti viestinnän keskiössä keväällä 2019. Viestintäsuunnitelmista huolimatta syntyi yllättäviä tilanteita, kun asiakasrekistereiden vajavaisuus ja urakoitsijoiden kalustohaasteet aiheuttivat asiakaspalveluun runsaasti palautetta. Asiakasviestintää tuettiin kaikilla käytössä olevilla viestintäkanavilla eli tietoa välitettiin asiakaskirjeillä, uutiskirjeillä, verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa ja mediatiedottein. Lisäksi vastattiin yleisönosastokirjoituksiin ja useisiin haastattelupyyntöihin. Medianäkyvyyttä saatiin runsaasti.
Asiakasviestinnän lisäksi uutisoitiin mm. toimitusjohtajan vaihdoksesta, uudesta yritysyhteistyöstä eli Tehokierto Oy:n perustamisesta ja verkkokauppakokeilusta. Lisäksi käynnistettiin Kiertokapulan kotisivujen uudistamisprojekti.

Jäteselviytyjät -kilpailun voitto meni Janakkalaan

Perinteinen Jäteselviytyjät-kilpailu järjestettiin Kiertokapulan toimialueen peruskoulujen neljäsluokkalaisille. Kevättalven aikana kisaan osallistui 85 koulua, kaikkiaan 2 100 oppilasta. Loppukilpailu kisattiin onnistuneesti Lepaalla. Voittajaksi selviytyi Janakkalan Harvialan koulun joukkue, joka palkittiin hienoilla, vihreillä Jopo -pyörillä. Kilpailupäivänä sää suosi ja kaikilla 13 finalistijoukkueella oli hauskaa erilaisten tehtävärastien parissa.

Neuvontaa yleisötapahtumissa

Yleisötapahtumissa ja neuvontavierailuilla tavoitettiin yhteensä lähes 5 000 Kiertokapulan toiminnasta kiinnostunutta henkilöä. Kesätapahtumissa teemana oli biojäte ja kompostointi. Lisäksi ympäristöneuvontaa annettiin puhelimitse, sähköpostilla, uutiskirjeillä ja chat-palvelulla.