Palvelut kuntalaisille

Yhtiön toimialueen liki kaikki omistajakunnat ovat siirtäneet kiinteistöjen jätehuollon Kiertokapulan hallinnoitavaksi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Kiertokapula hoitaa jätteiden keräyksen kilpailuttamisen, organisoinnin, sovitut astiatoimitukset, laskutuksen sekä asiakaspalvelun. Janakkalan osalta kilpailutetut urakat siirtyivät vuoden 2022 alussa Kiertokapulan vastuulle. Nurmijärven jätekuljetusten hallinnoinnista on sovittu ja Kiertokapula kilpailutti kuljetukset vuonna 2022. Seka- ja biojätteiden sekä muovipakkausten keräys alkaa Nurmijärvellä Kiertokapulan hallinnoimana vuoden 2023 maaliskuussa.

Uusi jätelaki siirtää pakkausjätteiden keräyksen kuntien (tässä tapauksessa Kiertokapulan) vastuulle vuonna 2023. Vuonna 2024 biojätteen keräys tai kompostointi tulee pakolliseksi pienkiinteistöillä yli 5 000 asukkaan taajamissa. Sekä pakkausjätteiden että biojätteiden keräysvelvoitteet rajattiin jätehuoltomääräyksiin yhdessä jätehuoltoviranomaisen kanssa. Aluerajauksista laadittiin kartta Kiertokapulan nettisivuille asukkaita varten. Kiertokapulan toimialueelle tuli lakia tiukempi rajaus, koska alueella on biojätteen keräyksen järjestäminen vähintään 5 000 asukkaan taajamissa järkevää.

Markkinavuoropuheluja pidettiin säädösten mukaisesti ja niillä tavoitettiin melko hyvin urakoitsijoita. Kiertokapula on saanut positiivista palautetta markkinavuoropuheluiden järjestämisestä sekä aiheeseen liittyvistä kyselyistä.

Keräys- ja kuljetusurakoiden suunnittelussa ja kilpailutuksessa otetiin huomioon kuljetusten hiilijalanjälki ja urakoissa vaadittiin pääosin uusiutuvien polttoaineiden käyttöä. Kiertokapula osallistui myös Suomen Kiertovoiman (KIVO) logistiikkaryhmän hankkeeseen, jossa kehitetään seurantamallia urakoiden hiilijalanjäljen seuraamiseen. Pilotointi alkoi vuoden 2022 lopussa ja projekti jatkuu vuonna 2023.

Asiakasmäärä lisääntyi vuonna 2022 alla olevan taulukon mukaisesti. Myös asiakkaiden yhteydenottomäärät lisääntyivät huomattavasti. Tähän vaikuttivat asiakasmäärän kasvun lisäksi haastavat talviolosuhteet tammi–maaliskuussa sekä vuoden 2022 keväällä alkanut kuljettajapula, joka pahentui syksyyn asti. Haasteet aiheuttivat huomattavan määrän jäteastioiden tyhjennysten viivästymisiä. Suurin osa asiakasyhteydenotoista koski jätehuoltopalveluihin haluttuja muutoksia ja palvelun järjestämiseen liittyvää neuvontaa.

Tiedotusta suunnattiin erityisesti Nurmijärven asukkaille ja isännöitsijöille. Myös tulevaa pakkausjätekeräysten siirtymistä Kiertokapulan vastuulle valmisteltiin mm. isännöitsijöille suunnatulla tiedottamisella. Jätelautakunta Kolmenkierron tulee pitää rekisteriä asuinkiinteistöllä tapahtuvasta biojätteen kompostoinnista 1.1.2023 alkaen. Se tarkoittaa sitä, että asukkaiden on tehtävä keittiössä syntyvän biojätteen kompostoinnista ilmoitus. Em. aiheeseen liittyvä viranomaisen valmistelema tiedotus aiheutti loppuvuodesta paljon yhteydenottoja ja kompostointiasiat nousivat valtakunnallisenkin median keskiöön. Tämä mediahuomio toki toi paljon yhteydenottoja myös Kiertokapulan asiakaspalvelulle.

Seurasimme puhelinasioinnin asiakastyytyväisyyttä ja saimme arvosanaksi 4,4 (asteikko 1 – 5), vastausprosentin ollessa 37,8. Pyysimme puhelun päätteeksi arvion tekstiviestitse.

Myös jäteastioiden tyhjentäjien eli kuljettajien yhteydenotot lisääntyivät. Yhteydenotot koskivat usein tyhjennykseen liittyviä olosuhteita kiinteistöllä (esimerkiksi liian liukas pihatie tai jokin este jäteastian edessä). Näistä yhteydenotoista suurin osa vaati edelleen yhteydenottoa kiinteistön haltijaan.


Kiinteistöjen jätehuolto numeroina

 Vuosi 2022Vuosi 2021
Asiakasmäärä104 47688 362
Astiatyhjennysten määrä2 606 0002 478 924
Urakoitsijoiden kuljettajien määrä92 90
Asiakaspalveluun saapuneet puhelut46 04431 855
   Vastausprosentti95,593,1
Asiakaspalvelun hoitamien sähköpostien määrä22 44321 830
Asiakaspalvelun lähettämien tekstiviestien määrä85 0005 168