Pilaantuneet ja puhtaat maat

Vastaanotamme erilaatuisia maa-aineksia Hyvinkään Kapulan ja Hämeenlinnan Karanojan jätteidenkäsittelyalueilla ympäristölupien mukaisesti. Karanojan jätteidenkäsittelyalueelle vastaanotettiin vuonna 2022 sellaisia lievästi pilaantuneita maa-aineksia, jotka täyttävät PIMA (214/2007) asetuksen vaatimukset tavanomaisen jätteen kaatopaikalle vastaanotettaville pilaantuneille maille. Kapulaan vastaanotettiin öljyisten maa-ainesten kompostointikentälle öljyhiilivedyillä pilaantunutta maa-ainesta, jonka mineraaliöljypitoisuus on 1 000–20 000 mg/kg.

Kapulaan otettiin vastaan vuonna 2022 yhteensä 2 862,35 tonnia pilaantumattomia maa-aineksia ja pilaantuneita maa-aineksia 171,35 tonnia. Näitä pilaantuneita maita kompostoidaan, kunnes niiden öljypitoisuus pienenee alle 1 000 mg/kg.

Karanojalle otettiin vuonna 2022 vastaan 39 467,50 tonnia pilaantuneita maa-aineksia ja 39 467,50 tonnia pilaantumattomia maa-aineksia, joista 21 577,85 tonnia oli jätteensekaisia. Jätettä sisältävät maa-ainekset seulottiin jätteettömiksi.

Osa lievästi pilaantuneista maa-ainekset hyödynnetään suoraan jätetäyttöalueiden peitto- ja rakennekerroksissa ja osa loppusijoitetaan. Kompostoidut öljymaat hyödynnetään myös jätetäyttöalueen peitto- ja rakennekerroksissa, kun maa-aineksen mineraaliöljypitoisuus on laskenut alle 1 000 mg/kg. Jätettä sisältävät maa-ainekset seulotaan jätteettömiksi, jonka jälkeen maa-ainekset hyödynnetään jätetäyttöalueiden peitto- ja rakennekerroksissa, jätteet vastaavasti niiden ominaisuuksien perusteella niille soveltuvalla tavalla. Puhtaat maa-ainekset hyödynnetään Kiertokapulan jätteidenkäsittelyalueiden rakennustoiminnoissa.