Jätteiden materiaali- ja energiahyötykäyttö

Olemme toimittaneet asumisessa syntyvää yhdyskuntajätettä Fortum Waste Solutions Oy:n jätevoimalaan vuodesta 2007 lähtien. Riihimäellä sijaitseva jätevoimala tuottaa jätteestä kaukolämpöä Riihimäelle ja Hyvinkäälle sekä sähköä. Fortumin Riihimäen toimipaikalle vuonna 2016 rakennettu Kiertotalouskylä nosti jätteiden materiaalihyödyntämistä entisestään, kun yhdyskuntajätteestä erotellaan biojätettä, muovia ja metallia hyödynnettäviksi materiaaleina.

Asumisessa syntyvä yhdyskuntajäte kuljetetaan Kiertokapulan toimialueen keskiosan kunnista suoraan Fortumille. Toimialueen eteläosan kuntien yhdyskuntajäte puolestaan siirtokuormataan Fortumille Järvenpäässä sijaitsevalta Puolmatkan lajittelu- ja siirtokuormausasemalta. Pohjoisosan kuntien yhdyskuntajäte kulkee Fortumille Hämeenlinnan Karanojan lajittelu- ja siirtokuormausaseman kautta.

Vuonna 2022 yhdyskuntajätettä toimitettiin Riihimäen Kiertotalouskylään yhteensä 61 540 tonnia (76 461 tonnia vuonna 2021). Suoraan Fortumille toimitettiin 24 726 tonnia (36 216 tonnia). Karanojan ja Puolmatkan siirtokuormaus- ja lajitteluasemien kautta toimitettiin yhdyskuntajätettä yhteensä 36 814 tonnia (40 245 tonnia).