Jätteen tie

Kiertokapula vastaanottaa viidellä jätteidenkäsittelyalueella lähes kaikkia yksityisiltä kuntalaisilta syntyviä jätejakeita sekä kaupan ja teollisuuden yhdyskunta- ja rakennusjätettä. Vastaanotettujen jätteiden hyötykäyttöaste on 99 %, eli suurin osa jätteestä jatkaa matkaansa hyödynnettäväksi joko materiaalina tai energiana. Jätteidenkäsittelyalueet sijaitsevat Järvenpäässä, Hyvinkäällä, Hämeenlinnassa, Nurmijärvellä ja Valkeakoskella. Jätteet käsitellään joko jätteidenkäsittelyalueilla tai ohjataan eteenpäin käsiteltäviksi ja hyödynnettäviksi materiaalina tai energiana. Lisäksi osakaskuntamme ovat sopineet Kiertokapulan kanssa jätteenkuljetuksen järjestämisestä, jolloin hoidamme koko jätehuollon prosessin aina jätekuljetusten kilpailuttamisesta sopimuksiin, asiakaspalveluun ja laskutukseen.

Jätteidenkäsittelyalueille vastaanotetut jätejakeet, 321 751 t

Yhdyskuntajäte, 52 016 t
Puhtaat ja lievästi pilaantuneet maat, 205 951 t
Rakennus- ja energiajäte, 4 959 t
Betoni, tiili, asfaltti, 12 148 t
Puhdas puu ja purkupuu, 10 746 t
Risut, haravointijäte, kannot, 15 437 t
Rejektit, 8 102 t
Loppusijoitettava jäte, 1 829 t
Muut jätteet, 10 564 t *

* Muut jätteet = biojäte, metalli, lasi, kyllästetty puu, pahvi, ajoneuvojen renkaat, romuajoneuvot, loppusijoitettava jäte, sähkö- ja elektroniikkalaiteromu sekä vaarallinen jäte


Kiertokapulan vastaanottamien jätteiden hyötykäyttöaste 99%

Energiahyödyntäminen, 86 598 t
Materiaalihyödyntäminen, 26 901 t
Bioetanoli, biokaasu, 8 001 t
Loppusijoitus, 1 799 t


Liikennemäärät eri alueilla