Palvelut kuntalaisille

Omistajakuntamme voivat hoitaa kiinteistökohtaisen jätehuollon itse tai antaa urakan Kiertokapulan hoidettavaksi, kuten suurin osa omistajakunnistamme on tehnyt. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että hoidamme jätehuoltoon liittyvän urakan kilpailuttamisen, asiakasrekisterin ylläpidon, asiakaspalvelun ja laskutuksen.

Kun kunnan jätehuolto on keskitetty yhdelle toimijalle, pystytään jätekuljetukset suunnittelemaan logistisesti järkeviksi, jolloin esimerkiksi ympäristövaikutukset jäävät pienemmiksi. Yksi toimija takaa myös sen, että jokaisella kuntalaisella on samat palvelut, edut ja hinnat.

Kiertokapulan hoitama kiinteistöjen jätehuolto on laajentunut vuosien kuluessa koskemaan yhä useampia osakaskuntia. Vuonna 2015 hoidimme Hyvinkään, Hausjärven, Riihimäen, Keravan ja Valkeakosken seka-, kuiva- ja biojätteiden keräyksen. Mäntsälässä hoidimme edellä mainittujen jätejakeiden lisäksi pienmetallin ja lasipakkausjätteiden keräyksen sekä Valkeakoskella kaikkien edellä mainittujen jätejakeiden lisäksi kartonkipakkausten keräyksen. Vuonna 2017 Järvenpään, Lopen ja Tuusulan asuinkiinteistöjen jätehuolto siirtyi yhtiömme hoidettavaksi seka-, kuiva- ja biojätteiden osalta. Hattula ja Hämeenlinna siirsivät kiinteistökohtaisen jätehuollon Kiertokapulan hoidettavaksi vuosien 2018 ja 2019 aikana. Vuonna 2020 astiatyhjennysurakoita hoiti noin 60 jäteauton kuljettajaa sekä heidän noin 15 työnjohtajaa.

Palvelemme noin 84 000 kiinteistön asukasta

Vuonna 2020 asiakasrekisterissämme oli noin 84 000 kiinteistöä, joiden asukkaita palvelimme. Suomen kolmanneksi suurimpana kunnallisena jätehuoltoyhtiönä vastaamme yhteensä noin 390 000 asukkaan jätehuollosta (Janakkalassa ja Nurmijärvellä emme hoida kiinteistökohtaista jätehuoltoa).  Asiakaspalvelumme sai vuoden aikana yhteydenottoja puhelimitse 27 276 kpl, vastausprosentin ollessa 93. Yhteydenottoja tulee myös sähköpostitse, verkkosivujen ja Asiakasnetin kautta. Sähköpostitse asiakaspalveluun tuli liki yhtä monta yhteydenottoa kuin puhelimitse. Keskimääräisesti arvioiden asiakaspalvelumme käsittelee päivittäin puhelimen ja sähköpostin välityksellä yli 200 kontaktia.

Asiakkailta tulevien yhteydenottojen lisäksi saatiin noin 24 000 kontaktia kiinteistöjen jäteastioita tyhjentäneiltä jäteautojen kuljettajilta. Asiakaspalvelu ottaa yhteyden asiakkaaseen kuljettajien jättämän merkinnän mukaisesti. Merkinnät liittyvät jätetiloissa tai jäteastioissa oleviin poikkeamiin, teiden kuntoon, ylimääräisiin jätteisiin sekä muihin poikkeamatilanteisiin, joita kuljettajat työssään kohtaavat.

Lisäksi vuonna 2020 asiakaspalvelussa suunniteltiin muovipakkausten keräysjärjestelmää, hankittiin tietoja lakisääteiseen jätehuoltoon kuulumattomista kiinteistöistä sekä selvitettiin muovipakkausten keräystilannetta.

Asiakaspalvelun toimintaa kehitetään jatkuvasti

Asiakaspalvelun kehittämisessä on panostettu mm. siihen, että yhä useampaan yhteydenottoon pystyttäisiin vastaamaan nopeammin. Puheluihin vastaaminen onkin tehostunut ja uuden takaisinsoittojärjestelmän käyttöönoton myötä asiakaspalvelumme tavoitettavuus on parantunut selkeästi. Järjestelmä mahdollistaa asiakkaiden informoimisen jätehuoltoon liittyvistä asioista myös tekstiviestitse.