Jätteiden materiaali- ja energiahyötykäyttö

Olemme toimittaneet asumisessa syntyvää yhdyskuntajätettä Fortum Waste Solutions Oy:n jätevoimalaan vuodesta 2007 lähtien. Riihimäellä sijaitseva jätevoimala tuottaa jätteestä kaukolämpöä Riihimäelle ja Hyvinkäälle sekä sähköä. Fortumin Riihimäen toimipaikalle vuonna 2016 rakennettu Kiertotalouskylä on nostanut jätteiden materiaalihyödyntämistä entisestään, kun yhdyskuntajätteestä erotellaan biojätettä, muovia ja metallia hyödynnettäviksi materiaaleina.

Asumisessa syntyvä yhdyskuntajäte kuljetetaan Kiertokapulan toimialueen keskiosan kunnista suoraan Fortumille. Toimialueen eteläosan kuntien yhdyskuntajäte puolestaan siirtokuormataan Fortumille Järvenpäässä sijaitsevalta Puolmatkan lajittelu- ja siirtokuormausasemalta. Pohjoisosan kuntien yhdyskuntajäte kulkee Fortumille Hämeenlinnan Karanojan lajittelu- ja siirtokuormausaseman kautta.

Vuonna 2020 yhdyskuntajätettä toimitettiin Riihimäen Kiertotalouskylään yhteensä 74 587 tonnia. 27 783 tonnia toimitettiin suoraan Fortumille. Karanojan ja Puolmatkan siirtokuormaus- ja lajitteluasemien kautta toimitettiin yhdyskuntajätettä yhteensä 39 394 tonnia. Lisäksi Karanojalta toimitettiin vuonna 2020 varastoitua yhdyskuntajätettä 7 410 tonnia. Jätettä varastoitiin ja kuljetettiin muille yhteistyökumppaneille Fortumin Riihimäen polttolaitoksen huoltokatkoksen vuoksi 5 792 tonnia. Huoltokatkoksen aikana jätteet tulee varastoida tai kuljettaa muualle.