Toimintajärjestelmä

Yhtiön ympäristöjärjestelmällä on ollut vuodesta 1998 lähtien ISO 14001-standardin mukainen sertifikaatti ja vuonna 2019 sertifioitiin myös ISO 45001-standardin mukainen työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä. Vuonna 2020 laatujärjestelmä sai ISO 9001 mukaisen sertifikaatin.

Toimintapolitiikkamme

Yhtiön hallitus hyväksyi toimintapolitiikkamme 20.4.2020. Toimintapolitiikalla haluamme kertoa, kuinka huomioimme laatu-, ympäristö- ja turvallisuusasiat arvojen mukaisesti toiminnassamme.

Toimintajärjestelmän laajuus

Toimintajärjestelmä kattaa koko toimintamme sisältäen kaikkien jätteidenkäsittelyalueidemme toiminnot (Karanoja, Kapula, Puolmatka, Metsä-Tuomela, Lumikorpi, Rehakka), kuntaurakat ja kaikki tarjottavat palvelut. Mukaan kuuluvat myös toiminnan toteuttamiseen liittyvät yhteistyökumppanuudet. Yhtiön toimipisteistä Karanoja, Kapula, Puolmatka, Metsä-Tuomela ja Lumikorpi kuuluivat sertifioinnin piiriin vuonna 2020. Sertifioinnin piiriin liitetään myös Rehakan alue vuoden 2021 ulkoisessa auditoinnissa.

Jatkuvaa parantamista

Asiakastyytyväisyyden parantamiseksi toiminnan prosessien automatisointi ja asiointimahdollisuuksien kehittämistyö jatkuvat aktiivisesti. Lisäksi prosessien kehittämistä jatketaan edelleen valjastamalla tietojärjestelmät entistä paremmin toimintaa tukeviksi. Toimintajärjestelmätyö on jatkuvaa toiminnan kehittämistä ja painopisteet sille tulevat suoraan yhtiön strategiasta.