Jätteen tie

Huolehdimme toimialueellamme jätteiden vastaanotosta, käsittelystä ja hyödyntämisestä. Lisäksi suurin osa osakaskunnista on sopinut Kiertokapulan kanssa myös jätteenkuljetuksen järjestämisestä, jolloin hoidamme koko jätehuollon prosessin aina jätekuljetusten kilpailuttamisesta sopimuksiin, asiakaspalveluun ja laskutukseen. Meillä on usean vuoden kokemus ja vankka osaaminen jätehuollon hoitamisesta jo vuodesta 2002 alkaen.

Viidellä jätteidenkäsittelyalueellamme otetaan vastaan lähes kaikkia yksityisiltä kuntalaisilta syntyviä jätejakeita sekä kaupan ja teollisuuden yhdyskunta- ja rakennusjätettä. Jätteidenkäsittelyalueet sijaitsevat Järvenpäässä, Hyvinkäällä, Hämeenlinnassa, Nurmijärvellä ja Valkeakoskella.

Jätteidenkäsittelyalueille vastaanotetut jätejakeet, 243 900 t

Yhdyskuntajäte, 59 284 t
Puhtaat ja lievästi pilaantuneet maat, 106 807 t
Rakennusjäte, 9 456 t
Betoni, tiili, asfaltti, 12 650 t
Puhdas puu ja purkupuu, 12 669 t
Risut, haravointijäte, kannot, 11 468 t
Rejektit, 15 587 t
Muut jätteet, 14 602 t *

* Muut jätteet = biojäte, metalli, lasi, kyllästetty puu, pahvi, ajoneuvojen renkaat, romuajoneuvot, loppusijoitettava jäte, sähkö- ja elektroniikkalaiteromu sekä vaarallinen jäte

Kiertokapulan vastaanottamien jätteiden hyötykäyttöaste 99%

Asumisessa syntynyt ja siihen rinnastettava kaupan ja teollisuuden jäte sekä rakentamisessa ja purkamisessa syntynyt jäte

Energiahyödyntäminen, 115 675 t
Materiaalihyödyntäminen, 34 638 t
Bioetanoli, biokaasu, 8 279 t
Loppusijoitus, 1 393 t

Liikennemäärät eri alueilla