Lumikorven jätteidenkäsittelyalue, Valkeakoski

Vesientarkkailu suoritetaan yhteistyössä kaupungin kanssa

Lumikorven jätteidenkäsittelyalueelta likaantuneet kenttävedet johdetaan Valkeakosken vesihuoltolaitoksen viemäriverkkoon. Osa viemäriin johdettavista vesistä esikäsitellään öljynerottimella, ja vedet johdetaan viemäriin tasausaltaan kautta. Osa risujen ja puutarhajätteiden varastokentän hulevesistä johdetaan maastoon.

Vesientarkkailu suoritetaan yhteistyössä Valkeakosken kaupungin kanssa. Vesientarkkailun suoritti vuonna 2020 KVVY Tutkimus Oy. Kiertokapulan osalta tarkkailussa ovat mukana tasausaltaaseen johdettavat vedet. Viime vuosina tarkkailupiste on ollut usein näytteenottojen aikaan kuiva. Vuonna 2019 ja vuonna 2020 on saatu otettua vain toinen vesientarkkailuohjelman mukaisesta kahdesta näytteestä. Ravinnepitoisuus ja orgaanisen aineksen määrä olivat vuoden 2020 näytteessä pienemmät kuin 2019. Typestä edellisvuotta suurempi osuus oli ammonium-muodossa. Sähkönjohtavuus oli 2020 noin kaksinkertainen luonnonvesiin verrattuna, kun vuoden 2019 näytteessä se oli ollut nelinkertainen. Kokonaisuutena yhden näytteen perusteella vesi oli vähemmän kuormittunutta vuonna 2020 kuin vuonna 2019

Lumikorven jätteidenkäsittelyalue20192020
Viemäriin johdettavat vedet (VAKP_HULE) m32 8783 162
sähkönjohtavuus (mS/m)40,321,1
pH7,67,3
Kemiallinen hapenkulutus (COD Cr)50071
Kokonaistyppi (mg/l)166,1
Ammoniumtyppi (mg/l)0,764,9
Kokonaisfosfori (mg/l)1,30,67
Sulfaatti (mg/l)6231
Kloridi (mg/l)132,4