Pilaantuneet ja puhtaat maat

Vastaanottamme erilaatuisia maa-aineksia Hyvinkään Kapulan ja Hämeenlinnan Karanojan jätteidenkäsittelyalueilla ympäristölupien mukaisesti. Karanojan jätteidenkäsittelyalueelle vastaanotettiin vuonna 2020 sellaisia lievästi pilaantuneita maa-aineksia, jotka täyttävät PIMA (214/2007) asetuksen vaatimukset tavanomaisen jätteen kaatopaikalle vastaanotettaville pilaantuneille maille. Kapulaan vastaanotettiin öljyisten maa-ainesten kompostointikentälle öljyhiilivedyillä pilaantunutta maa-ainesta, jonka mineraaliöljypitoisuus on 1 000–20 000 mg/kg ka.

Alle VNa (214/2007) ylemmän ohjearvon lievästi pilaantuneet maa-ainekset hyödynnetään suoraan jätetäyttöalueiden peitto- ja rakennekerroksissa. Kompostoidut öljymaat hyödynnetään myös jätetäyttöalueen peitto- ja rakennekerroksissa, kun maa-aineksen mineraaliöljypitoisuus on laskenut alle 1 000 mg/kg.