Jätteiden materiaali- ja energiahyötykäyttö

Toimitamme asumisessa syntyvää yhdyskuntajätettä Fortum Waste Solutions Oy:n jätevoimalaan Riihimäelle, jossa jätteestä tuotetaan kaukolämpöä Riihimäelle ja Hyvinkäälle sekä sähköä. Lisäksi Fortumin Kiertotalouskylässä osasta yhdyskuntajätettä erotellaan biojätettä, muovia ja metallia hyödynnettäviksi materiaaleina.

Pyrimme minimoimaan jätteiden kuljetuksista syntyvät ympäristövaikutukset mm. suunnittelemalla jätekuljetukset mahdollisimman järkevästi. Asumisessa syntyvä yhdyskuntajäte kuljetetaan Kiertokapulan toimialueen keskiosan kunnista suoraan Fortumille. Toimialueen eteläosan kuntien yhdyskuntajäte puolestaan siirtokuormataan Fortumille Järvenpäässä sijaitsevalla Puolmatkan lajittelu- ja siirtokuormausasemalla. Pohjoisosan kuntien yhdyskuntajäte kulkee Fortumille Hämeenlinnan Karanojan lajittelu- ja siirtokuormausaseman kautta.

Toimitimme Fortumille 2021 yhdyskuntajätettä yhteensä 76 461 tonnia (74 587 tonnia vuonna 2020). Tästä määrästä 36 216 (27 783) tonnia toimitettiin suoraan Fortumille. Siirtokuormaus- ja lajitteluasemien kautta toimitettiin yhteensä 40 245 (39 394) tonnia.