Toimintajärjestelmä

Kiertokapulan toiminnan taso varmistetaan toimintajärjestelmällä. Kiertokapulalle on myönnetty sertifikaatit ISO 45001, 9001 ja 14001-standardien mukaisista työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmästä, laatujärjestelmästä sekä ympäristöjärjestelmästä. Nämä osoittavat toiminnan tason myös tärkeille sidosryhmillemme.

Toimintajärjestelmä kattaa koko toimintamme sisältäen kaikkien toimipisteiden toiminnot, kuntaurakat sekä kaikki tarjottavat palvelut. Mukaan kuuluvat myös toiminnan toteuttamiseen liittyvät yhteistyökumppanuudet.

Toimintapolitiikkamme on lupaus turvallisuus-, laatu-, ympäristöasioiden hoitamisesta arvojemme mukaisesti.

Toimintajärjestelmätyö tähtää koko henkilöstön osallistavaan, toiminnan jatkuvaan parantamiseen, johon myös johto on sitoutunut.

Työturvallisuus niin oman henkilöstön kuin sidosryhmien toiminnassa, asiakastyytyväisyyden parantaminen ja ympäristövaikutusten hallinta sekä toiminnan vastuullisuus ovat aktiivisesti mukana kaikessa tekemisessä.