Viestintä ja neuvonta

Kiertokapulan omistajakunnat ovat osakassopimuksessaan antaneet jäteneuvonnan tehtävän Kiertokapulalle. Neuvonnan ja viestinnän sisältö muodostuu pääosin jätteen lajitteluvelvoitteista ja -ohjeista, ajankohtaisviestinnästä, jätteen keräys- ja vastaanottojärjestelyistä sekä muutoin kiinteistön jätehuollon järjestämisestä jätelain ja kunnan jätehuoltomääräysten mukaisesti. Neuvonnan tehtävänä on auttaa asukkaita heidän jätteisiinsä liittyvissä pulmissaan sekä kertoa ajankohtaisista ja tulevista jätehuollon muutoksista.

Viestinnän tavoitteet ja toimintaa vuonna 2021

Kiertokapulan viestinnän tehtävä on tuoda yhtiön toimintaa tutuksi niin asiakkaille, omistajille kuin kaikille sidosryhmillekin. Viestintä tukee yhtiön strategisia tavoitteita ja yhtiön toiminnasta viestitään suunnitelmallisesti niin ulospäin kuin yhtiön sisällä.

Vuoden 2021 viestinnän keskiössä oli strategiaviestintä. Yhtiön viestintästrategia päivitettiin uuden strategian tavoitteiden mukaiseksi ja strategisista kärkihankkeista viestittiin niin henkilöstölle kuin sidosryhmillekin. Henkilökunnalle lanseerattiin Teamssissa pidettävät strategiavartit, eli kukin strategisen kärkihankkeen vetäjä raportoi oman hankkeensa etenemisestä. Vartteja järjestettiin kaikkiaan 13 kappaletta. Sidosryhmille ja omistajille suunnattiin kaksi Teams -seminaaria teemalla  ”Kiertokapula esittää – puheenvuoroja kiertotaloudesta”.

Muutoin viestinnän kärkinä olivat mm. Valkeakosken monilokerokokeilu, muovin keräyksen käynnistäminen, poistotekstiilin keräyskokeilu, Karanojan uuden pienasiointialueen rakentamisen aloittaminen, uusi jätelaki, Janakkalan kunnan liittyminen Kiertokapulaan,  jätehuollon perusmaksu ja siirtyminen tilavuusperusteiseen hinnoitteluun.

Viestinnän kehittämistehtävinä oli intran päivittäminen uudempaan versioon sekä verkkosivujen englanninkielisen version julkaisu. Lisäksi teimme Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kanssa digitaalisia aluekarttoja asiakkaiden asioimista helpottamaan.

Asiakaskokemuksen kehittämisen jatkumona toteutettiin asiakastyytyväisyyskysely keväällä 2021. Tutkimuksen vastaukset kerättiin internetpaneelissa sekä Kiertokapulan kanavissa jaetulla yleislinkillä huhtikuussa 2021. Kohderyhmänä olivat Kiertokapulan toiminta-alueella asuvat taloudet (asuinmuotoina kerrostalo, rivitalo, paritalo, omakotitalo). Vastauksia saatiin yhteensä 1 303  (paneeli 800, yleislinkki 503). Asiakkaamme ovat Kiertokapulan toimintaan suhteellisen tyytyväisiä, sillä saimme asiakastyytyväisyyden kokonaisarvosanaksi 8,1.

Asiakaslehtemme Tietokapula ilmestyi kaksi kertaa vuoden aikana. Lehti jaetaan julkisena tiedotteena toimialueemme jokaiseen talouteen. Muutoin Kiertokapula näkyi alueensa medioissa yhteensä vuoden 2021 aikana 287 kertaa (146 kertaa vuonna 2020.)

Neuvontaa ja ympäristökoulutusta digitaalisuutta hyödyntäen

Jäteneuvonnan ja ympäristökasvatuksen järjestäminen on Kiertokapulan lakisääteinen palvelutehtävä. Neuvonnalla kannustetaan asukkaita kestävään kuluttamiseen, jätteen määrän vähentämiseen ja tehokkaaseen jätteiden lajitteluun. Ympäristö- ja lajitteluneuvontaa annettiin puhelimitse, sähköpostilla, uutiskirjeillä, sosiaalisessa mediassa ja chat-palvelussa. Lisäksi osallistuimme Suomen Kiertovoima ry:n  eli KIVOn valtakunnallisen Rakasta joka murua -biojätekampanjan suunnitteluun ja toteutukseen sekä lanseerasimme Kierrätyskoutsi -brändin. Myös piktogrammihankkeen valmisteluun lähdettiin mukaan.

Seppo-oppimispelialusta otettiin käyttöön alkuvuoden aikana. Seppo -pelin avulla voi tutustua mm. jätteidenkäsittelyalueiden toimintaan.

Lajitteluneuvonnan tueksi julkaistiin lajittelutietoiskuja eli seitsemän lyhytvideota keskeisistä jätehuollon teemoista. Jäteselviytyjät -kilpailua kehitettiin paremmin ”koronaa kestäväksi”, jolloin alkukilpailut käytiin Teamsin välityksellä ja vain loppukilpailu koulukohtaisesti paikan päällä.

Muutoinkin neuvonnassa hyödynnettiin paljon Teamsia; järjestimme mm. monilokerojäteastian käyttökoulutuksen ja kompostointikoulutusta. Koronapandemian hieman hellittäessä toteutettiin toimialueemme kuntiin ”kauppakiertue”, eli vietiin neuvontapisteemme kauppojen pihapiiriin.

Ympäristökasvatuksellisen vierailukeskuksen suunnittelu myös eteni, kun ympäristökouluttajamme laati toteutus- ja sisältösuunnitelmaa osana opinnäytetyötään.

Vuonna 2021 (suluissa vuoden 2020 luvut)

  • Jäteselviytyjät-kilpailuun ilmoittautui toimialueemme 4.-luokkalaisista 2 085 (2 842) oppilasta 61 (85) koulusta.
  • Neuvontavierailuilla jätteidenkäsittelyalueillamme ja mm. kouluissa, päiväkodeissa ja yhdistyksissä neuvoimme yhteensä 559 (314) ihmistä.
  • Puuhapakettia lainattiin 26 kertaa ja sillä leikkineitä kertyi 1 313.
  • Uutiskirjeitämme postitettiin liki 28 000 (26 000) lukijalle.
  • Vastasimme satoihin chatteihin, yli 1 600 sähköpostiin ja 5 400 puheluun.