Rehakan jätteidenkäsittelyalue, Janakkala

Rehakan jätteidenkäsittelyalueella Janakkalassa ei ole Kiertokapulalla tällä hetkellä jätteidenkäsittelytoimintaa. Alueen kenttien rakentamista jatkettiin vuonna 2021. Vesientarkkailu tehdään osallistumalla Janakkalan kunnan vanhan kaatopaikan tarkkailuun. Tarkkailun suorittaa KVVY Tutkimus Oy.
Haitallisten vieraskasvien esiintymistä alueella tarkkaillaan osana käyttötarkkailua, ja torjuntatoimia suoritetaan tarpeen mukaan.