Pilaantuneet ja puhtaat maat

Vastaanotamme erilaatuisia maa-aineksia Hyvinkään Kapulan ja Hämeenlinnan Karanojan jätteidenkäsittelyalueilla ympäristölupien mukaisesti. Karanojan jätteidenkäsittelyalueelle vastaanotettiin vuonna 2021 sellaisia lievästi pilaantuneita maa-aineksia, jotka täyttävät PIMA (214/2007) asetuksen vaatimukset tavanomaisen jätteen kaatopaikalle vastaanotettaville pilaantuneille maille. Kapulaan vastaanotettiin öljyisten maa-ainesten kompostointikentälle öljyhiilivedyillä pilaantunutta maa-ainesta, jonka mineraaliöljypitoisuus on 1 000–20 000 mg/kg.

Kapulaan otettiin vastaan vuonna 2021 yhteensä 7 368,65 tonnia pilaantumattomia maa-aineksia. Jätteensekaisia maa-aineksia otettiin vastaan yhteensä 108,75 tonnia sekä öljyllä pilaantunutta maata 907,25 tonnia. Näitä pilaantuneita maita kompostoidaan, kunnes niiden öljypitoisuus pienenee alle 1 000 mg/kg.

Karanojalle otettiin vuonna 2021 vastaan 52 522,65 tonnia pilaantuneita maa-aineksia ja 66,138,38 tonnia pilaantumattomia maa-aineksia, joista osa oli jätteensekaisia. Jätettä sisältävät maa-ainekset seulottiin jätteettömiksi.

Lievästi pilaantuneet maa-ainekset hyödynnetään suoraan jätetäyttöalueiden peitto- ja rakennekerroksissa. Kompostoidut öljymaat hyödynnetään myös jätetäyttöalueen peitto- ja rakennekerroksissa, kun maa-aineksen mineraaliöljypitoisuus on laskenut alle 1 000 mg/kg. Jätettä sisältävät maa-ainekset seulotaan jätteettömiksi, jonka jälkeen maa-ainekset hyödynnetään jätetäyttöalueiden peitto- ja rakennekerroksissa ja jätteet hyödynnetään niiden ominaisuuksien perusteella niille soveltuvalla tavalla. Puhtaat maa-ainekset hyödynnetään jätteidenkäsittelyalueidemme rakennustoiminnoissa.