Toimitusjohtajan katsaus

Takana ensimmäinen vuosi uuden strategian toteutusta

Kiertokapulan hallitus hyväksyi yhtiön uuden strategian vuoden 2020 lopulla. Vuosi 2021 oli käytännössä ensimmäinen strategian toteutusjakso. Strategian painopisteitä ovat seuraavat teemat:
 1) oikea palvelutaso oikeaan hintaan, 2) kannattavasti kehittyvä, 3) vahva kiertotaloudessa, 4) aktiivisesti uudistuva ja 5) kestävää toimintaa.

Jätehuollon palvelutasosta on päättänyt jäteviranomainen Kolmenkierto, joka on myös tehnyt päätöksen perusmaksun käyttöönotosta 2022. Näiden päätösten myötä jäteasemillemme voi tuoda entistä enemmän maksuttomia jätejakeita ja tulevina vuosina jäteasemaverkostomme vahvistuu neljällä uudella pienjäteasemalla. Lisäksi tulemme kunnostamaan nykyisiä kuntien varikoita siten, että niiden palvelutaso paranee nykyisestä. Kiertokapulan alueella jätehuollon palveluiden hinnat ovat alle valtakunnallisen keskiarvon ja tavoitteenamme on edelleen pitää ne kilpailukykyisenä (vrt. kiinteistöliiton indeksitalotutkimus 2021).

Yhtiön toiminta on kehittynyt kannattavasti. Liikevaihto kasvoi 11,4 % ollen lähes 32 M €. Liikevoitto kasvoi 46 % ollen noin 1,5 M €. Yhtiön toiminnan kannattavuuden parantaminen on ehdoton edellytys strategian mukaisten lähes 40 M € investointien tekemisen. Liikevaihdon kasvua ja liiketoiminnan kannattavuutta selittävät erityisesti maapalveluiden liiketoiminnan kasvu ja toiminnan tehostuminen.

Yhtiön rooli toiminta-alueellaan kiertotalouden edistäjänä tulee kasvamaan jatkuvasti. Kiertotalousalueidemme Karanojan ja Kapulan kehittäminen on vauhdissa ja ensimmäiset aiesopimukset sijoittumisesta alueille on tehty. Alueet tulevat tarjoamaan merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia niille sijoittuville yrityksille. Lisäksi ne toimivat innovaatioalustoina erilaisille kokeiluille. Rakennusjätteiden kierrätyksen parissa toimiva osakkuusyhtiö Tehokierto Oy kehittyi myönteisesti ja yhtiö teki positiivisen tuloksen vuonna 2021.

Kestävää kehitystä edistämme monin eri toimin laajassa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Parhaillaan valmistelemme vastuullisuusohjelmaa, jonka painopisteinä ovat ympäristöhaittojen minimointi, materiaalikierrätyksen lisääminen ja sosiaalinen vastuullisuus.

Kiertokapula ennakoi ja reagoi muutoksiin toimintaympäristössä

Jätehuolto on palvelu, jonka on toimittava kaikissa olosuhteissa. Sen toimiminen vaatii laaja-alaista yhteistyötä koko arvoketjussa, jossa korostuvat ympäristövastuulliset näkökohdat. Tätä yhteistyötä tehdään yritysten ja muiden alan toimijoiden kanssa. Kiertokapulan toiminnassa korostuu mm. materiaalivirtojen hallinta ja kiertotaloutta edistävän infrastruktuurin ylläpitäminen ja kehittäminen. Julkinen jätehuolto ei pääsääntöisesti tavoittele taloudellista tulosta, vaan luo edellytyksiä jätehuollon tehokkaalle toiminnalle. Palveluistamme maksaa asiakas, eikä niihin käytetä verovaroja. Toimintaamme liittyy laaja yhteiskunnallinen vastuu jätehuollon toimivuudesta.

Viime vuosina palveluumme on kohdistunut lukuisia muutostekijöitä, jotka ovat haastaneet toimintaamme. Toiminta-alueemme on laajentunut ja erilliskeräyksen toteuttaminen on tehostunut uuden lainsäädännön myötä. Nämä ovat muutoksia, joita olemme voineet ennakoida ja niihin on pystytty vastaamaan hyvin. Lisäksi meitä on haastanut useamman vuoden ajan Covid19 -pandemia. Saimme opetella uuden työ- ja toimintakulttuurin, kun osa henkilöstöstä siirtyi etätöihin. Pandemia näkyi myös viiveenä jäteastioiden tyhjennyksissä, kun urakoitsijoidemme keräysautojen kuljettajat sairastuivat. Tuolloin jäteastioiden tyhjennysten toimitusvarmuus ajoittain laski normaalista (93,5%), mutta tyhjennykset saatiin suhteellisen nopeasti takaisin aikatauluun. Poikkeustilanteet toki lisäsivät yhteydenottoja asiakaspalveluumme, joka ajoittain ruuhkautui. Asiakaspalvelun ruuhkia purettiin lisäresursoinnilla.


Muuttuvassa maailmassa Kiertokapulan perustehtävä on ja pysyy samana. Tulemme jatkossakin edistämään osakaskunnissamme hyvää ympäristön tilaa ja resurssitehokuutta sekä tuottamaan kilpailukykyisiä palveluita asiakkaillemme.


Mikko Koivulehto
toimitusjohtaja