Ympäristökatsaus

Vastaanotamme ja käsittelemme viidellä jätteidenkäsittelyalueellamme monenlaisia jätteitä. Jätteidenkäsittelyalueiden yhtenä päätavoitteena on, ettei niistä aiheudu haittaa ympäristölle pitkälläkään aikavälillä. Ympäristöluvat määrittävät tarkkaan toimintamme raamit. 

Ympäristö- ja jätelainsäädäntö ohjaavat jätteidenkäsittelyalueiden rakentamista, hoitoa ja valvontaa. Tavoitteena on mm. pinta- ja pohjaveden, maaperän sekä ilman pilaantumisen ehkäiseminen. Kaikilla Kiertokapulan jätteidenkäsittelyalueilla on omat, ympäristölupiin perustuvat ympäristöntarkkailuohjelmansa, joissa määritellään tarkasti, mitä kaikkea ja kuinka usein ympäristöstä mitataan ja seurataan.

Jätteidenkäsittelyalueiden tarkkailuohjelmat eroavat toisistaan joissain tapauksissa huomattavastikin mm. ympäristöluvan vaatimuksien, valvovan viranomaisen, alueen eri toimijoiden sekä käsittelyalueen erityisominaisuuksien vuoksi. Myös se, mitä toimintoja alueella on historian aikana ollut, vaikuttaa tarkkailuohjelmaan. Viranomaisten vaatiman ympäristöseurannan lisäksi seurantaa laajennetaan tarpeen mukaan. Seurantatulosten raportointi on tärkeä osa kokonaisuutta. Toimintaa valvovat alueelliset ELY-keskukset sekä kuntien ja kaupunkien ympäristöviranomaiset.

Vasemman puoleisesta valikosta löytyy kunkin jätteidenkäsittelyalueen vuosittaisten tarkkailuohjelmien tuloksia. Vuosittaisessa vaihtelussa näkyy se, minkälaisia jätteitä alueella on vastaanotettu ja onko jotakin jätejaetta ollut varastoituna kentälle. Esimerkiksi Karanojan alueen nousseet sulfaattipitoisuudet johtuvat kasvaneesta rakennusjätteen määrästä, sillä mm. kipsilevy sisältää runsaasti sulfaattia.

JätteidenkäsittelyalueKiertokapulan hallintaanPinta-alaLiikennemäärä/vuosiVastaanotetut jätteet
Kapula, Hyvinkää199329 ha71 452 autoa41 439 tonnia
Karanoja, Hämeenlinna199733 ha80 364 autoa109 802 tonnia
Puolmatka, Järvenpää20072,9 ha78 740 autoa39 104 tonnia
Lumikorpi, Valkeakoski20102,7 ha19 405 autoa4 436 tonnia
Metsä-Tuomela, Nurmijärvi20192,7 ha26 927 autoa6 793 tonnia